กกต.รับรองผลการเลือกตั้ง ส.ก.อีก 5 คน ครบ 50 เขต

กกต.รับรองผลการเลือกตั้ง ส.ก.อีก 5 คน ครบ 50 เขต

กกต.รับรองผลการเลือกตั้ง ส.ก.อีก 5 คน ครบ 50 เขต

รูปข่าว : กกต.รับรองผลการเลือกตั้ง ส.ก.อีก 5 คน ครบ 50 เขต

กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ก.อีก 5 คน ครบ 50 เขตแล้ว ชี้มีเหตุอันควรเชื่อว่าเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต

วันนี้ (14 มิ.ย.2565) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) จำนวน 5 ราย โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาผลการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อว่า ผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นปี 2562 จึงมีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ก. จำนวน 5 ราย ซึ่งทำให้ขณะนี้กรุงเทพมหานครมี ส.ก. ครบทั้ง 50 เขต

ทั้งนี้ การประกาศผลการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของ กกต. ที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกตั้ง มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม

สำหรับ 5 ราย ประกอบด้วย นายพีรพล กนกวลัย ส.ก. เขตพญาไท, นายประพฤทธ์ หาญกิจจะกุล ส.ก.เขตห้วยขวาง, นางอนงค์ เพชรทัต ส.ก.ดินแดง, น.ส.รัตติกาล แก้วเกิดมี ส.ก.เขตสายไหม และนายอนุรักษ์ เลิศวัฒนาไพบูลย์ ส.ก.เขตวังทองหลาง

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน