นายกฯ เยี่ยมสกลนคร ติดตามแก้ปัญหายากจน-พัฒนาคนทุกวัย

นายกฯ เยี่ยมสกลนคร ติดตามแก้ปัญหายากจน-พัฒนาคนทุกวัย

นายกฯ เยี่ยมสกลนคร ติดตามแก้ปัญหายากจน-พัฒนาคนทุกวัย

รูปข่าว : นายกฯ เยี่ยมสกลนคร ติดตามแก้ปัญหายากจน-พัฒนาคนทุกวัย

นายกรัฐมนตรี เตรียมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล จ.สกลนคร วันที่ 15 มิ.ย.นี้ ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า

วันนี้ (14 มิ.ย.2565) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม มีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการ จ.สกลนคร ในวันที่ 15 มิ.ย.มีกำหนดการดังนี้

ช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) และความก้าวหน้าการเป็นศูนย์กลางสมุนไพร ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร อ.พรรณนานิคม

จากนั้นตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริ ร่วมกับผู้แทนเครือข่ายเกษตรที่ร่วมในโครงการฯ ณ ศูนย์การพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ช่วงบ่ายตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านเกษตรมูลค่าสูง บ้านท่าเยี่ยม อ.เมืองสกลนคร ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุนโพนยางคำ ก่อนเยี่ยมชมร้านค้าและพบปะผู้ผลิตย้อมครามสกล ณ ถ.ผ้าคราม

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป้าหมายการตรวจราชการของนายกฯ ครั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เรื่องการขจัดความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงทุกวัยของ จ.สกลนคร เพื่อขับเคลื่อนให้ผลการดำเนินงานสำเร็จเป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย

 

อย่างไรก็ตาม ในวันนี้ (14 มิ.ย.) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ จ.สกลนคร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของรัฐบาลและผลการร่วมพัฒนาพื้นที่ของชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล

ซึ่งจ.สกลนคร มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีศักยภาพสูงในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

เพื่อสร้างรายได้ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด เมือง 3 ธรรม ได้แก่ เมืองแห่งธรรมะ เมืองแห่งธรรมชาติ และเมืองแห่งวัฒนธรรม เช่น วัดถ้ำผาแด่น บ้านดงน้อย ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร

รวมไปถึง สวนดอกไม้และต้นไม้ต่างๆ และองค์พญานาคปรกขนาดใหญ่ ที่มีรูปปั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ใต้เศียรพญานาค โดยหลวงพ่อปกรณ์ กนุตวิโร พระนักพัฒนาผู้ริเริ่มพัฒนาวัดได้แรงบันดาลใจ ความเชื่อ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา และได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนร่วมกันพัฒนาวัด จนเป็นที่สถานท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

 

จากนั้นสื่อมวลชนได้เยี่ยมชมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามสกลนคร  ซึ่งเป็นการฟื้นฟูและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการย้อมผ้าครามให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม 18 อำเภอ จนมีชื่อเสียง เป็นเอกลักษณ์ สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน

ซึ่งผ้าย้อมครามสกลนคร ได้รับการขึ้นทะเบียน GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อปี พ.ศ.2549 และสภาหัตถศิลป์โลก รับรองให้จังหวัดสกลนคร เป็น “นครหัตถศิลป์โลก เจ้าแห่งครามธรรมชาติ” เมื่อปี 2561 โดยเป็นหนึ่งในหลายประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับการรับรองนี้ ทั้งนี้ แบรนด์ชั้นนำของโลก อาทิ Louis Vuitton และ Christian Dior ได้นำผ้าครามไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ด้วย

พร้อมกันนี้เดินทางไปยังศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานที่ศึกษาทดลองแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งการพัฒนาที่ดินการพัฒนาแหล่งน้ำ การฟื้นฟูสภาพป่า การวางแผนปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การพัฒนาการเกษตรและการส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน

กลับขึ้นด้านบน