มติสภาฯ รับหลักการ "ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต - สมรสเท่าเทียม"

มติสภาฯ รับหลักการ "ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต - สมรสเท่าเทียม"

มติสภาฯ รับหลักการ "ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต - สมรสเท่าเทียม"

รูปข่าว : มติสภาฯ รับหลักการ "ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต - สมรสเท่าเทียม"

มติสภาฯรับ ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิตทั้ง 2 ฉบับ ซึ่งถูกเสนอโดย ครม.และ พรรคประชาธิปัตย์ รวมถึง ร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมของ พรรคก้าวไกล และ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลแพ่งและพาณิชย์ เสนอโดย ครม. สภาฯ

วันนี้ (15 มิ.ย.2565) ที่ประชุมสภาสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับร่าง ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลแพ่งและพาณิชย์ หรือ พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม เสนอโดยพรรคก้าวไกล สภาฯ มีมติรับหลักการ ด้วยคะแนนเสียง รับหลักการ 210 เสียง ไม่รับหลักการ 180 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง ไม่ลงคะแนน 4 เสียง

ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลแพ่งและพาณิชย์ เสนอโดย ครม. สภาฯ มีมติรับหลักการ 230 ไม่รับหลักการ 168 งดออกเสียง 7 ไม่ลงคะแนน 1 เสียง

ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต เสนอโดย ครม. สภาฯ มีมติรับหลักการ ด้วยคะแนนรับหลักการ 229 เสียง ไม่รับหลักการ 166 เสียง งดออกเสียง 6 เสียง ไม่ลงคะแนน 2 เสียง

ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์ สภาฯ มีมติรับหลักการ 251 เสียง ไม่รับหลักการ 123 เสียง งดออกเสียง 30 เสียง ไม่ลงคะแนน 2 เสียง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

ทำไมต้อง "สมรสเท่าเทียม" หนึ่งเสียงสะท้อนขอสิทธิ "คนเท่ากัน" 

"สมศักดิ์" ชี้แจงหลักการเสนอร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต หวังรองรับสิทธิก่อตั้งครอบครัว  

เปิดเส้นทางกฎหมาย เพื่อความเท่าเทียมทางเพศ 

"ก้าวไกล" ชี้กฎหมายสมรสเท่าเทียม ทุกคนเข้าใจ พร้อมสู้ต่อชั้นกมธ. 

จับตา! สภาฯ โหวต "สมรสเท่าเทียม" หลังวิปรัฐบาลมีมติคว่ำร่าง 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน