จองด่วน! ครม.ขยายเที่ยวด้วยกันเฟส 4 อีก 1.5 ล้านสิทธิใช้ถึงต.ค.นี้

จองด่วน! ครม.ขยายเที่ยวด้วยกันเฟส 4 อีก 1.5 ล้านสิทธิใช้ถึงต.ค.นี้

จองด่วน! ครม.ขยายเที่ยวด้วยกันเฟส 4 อีก 1.5 ล้านสิทธิใช้ถึงต.ค.นี้

รูปข่าว : จองด่วน! ครม.ขยายเที่ยวด้วยกันเฟส 4 อีก 1.5 ล้านสิทธิใช้ถึงต.ค.นี้

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ขยายอีก 1.5 ล้านสิทธิ สิ้นสุดการใช้ถึงเดือนต.ค.นี้ หลังกรอบวงเงินยังคงเหลือประมาณ 5,500 ล้านบาท กำชับคุมความโปร่งใสใช้เม็ดเงิน

วันนี้ (21 มิ.ย.2565) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมน ตรี (ครม.) อนุมัติให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปลี่ยนแปลงรายละเอียดสารสะคัญของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ขยายจำนวนสิทธิเพิ่มอี 1.5 ล้านสิทธิ รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ และขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการฯ จากเดิมเดือนพ.ค.เป็นช่วงเดือนต.ค.นี้

โดยกำชับให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดำเนินการไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ เน้นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองให้มากขึ้น เพื่อช่วยกระตุ้นและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศ 

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ 24 มกราคม 2565 อนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกัน กรอบวงเงิน 9,000 ล้านบาท ข้อมูลททท. ณ วันที่ 30 พ.ค.2565 มียอดการใช้จ่ายผ่านโครงการรวม 9,346.60 ล้านบาท โดยเป็นส่วนที่รัฐสนับสนุนประมาณ 3,496.03 ล้านบาท ประชาชนใช้จ่าย 5,850 ล้านบาททำให้กรอบวงเงินโครงการฯ ยังคงเหลือประมาณ 5,500 ล้านบาท

ประเมินมูลค่าการใช้สิทธิของประชาชนทั้งในส่วนของโรงแรมที่พัก คูปอง และบัตรโดยสารเครื่องบินจากการขยายสิทธิ 1.5 ล้านสิทธิ คาดว่าจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนที่รัฐสนับสนุน 5,105 ล้านบาท ยังต่ำกว่ากรอบวงเงินคงเหลือของโครงการ 

ทั้งนี้ รายละเอียดของโครงการตามเดิม เช่น ส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก 40% ของราคาห้องพักต่อห้องต่อคืน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้องหรือ 10 คืน รวมตลอดโครงการ ส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว สูงสุด 600 บาทห้องคืน โดยประชาชนจะชำระ 60% และรัฐบาลช่วยจ่าย 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

 

 

กลับขึ้นด้านบน