ครม.อนุมัติงบกลางปี 65 กว่า 2 พันล้าน ซ่อมถนนพังจากน้ำท่วม

ครม.อนุมัติงบกลางปี 65 กว่า 2 พันล้าน ซ่อมถนนพังจากน้ำท่วม

ครม.อนุมัติงบกลางปี 65 กว่า 2 พันล้าน ซ่อมถนนพังจากน้ำท่วม

รูปข่าว : ครม.อนุมัติงบกลางปี 65 กว่า 2 พันล้าน ซ่อมถนนพังจากน้ำท่วม

ครม.อนุม้ติการขอรับการจัดสรรงบฯ ปี 65 งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 วงเงิน 2,039.21 ล้านบาท เพือ่ฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายจากอุทกภัย ใน 23 จังหวัด

วันนี้ (21 มิ.ย.2565) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีอนุมัติการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 วงเงิน 2,039.21 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ (จำนวน 23 จังหวัด) ของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท

น.ส.รัชดา กล่าวว่า เพื่อดำเนินการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ 23 จังหวัด ตามประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งสิ้น จำนวน 98 รายการ โดยนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบให้กระทรวงคมนาคม ใช้งบฯ ปี 65 เพื่อซ่อมแซม บูรณะทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ภายในวงเงิน 2,039.21 ล้านบาท ประกอบด้วย

งานบูรณะทางหลวงแผ่นดินของกรมทางหลวง จำนวน 73 รายการ วงเงิน 1,536.30 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ 20 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 2 จังหวัด (เชียงราย แพร่) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 จังหวัด (ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม เลย ศรีสะเกษ) ภาคกลาง 7 จังหวัด (นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ์ ลพบุรี สมุทรปราการ อ่างทอง อุทัยธานี)

ภาคตะวันตก 1 จังหวัด (ตาก) ภาคตะวันออก 1 จังหวัด (ปราจีนบุรี) และภาคใต้ 2 จังหวัด (ชุมพร สุราษฏร์ธานี) โดยมีขอบเขตงาน อาทิ ซ่อมแซมสะพานและก่อสร้างสะพานใหม่ ซ่อมแซมดินสไลด์ เป็นต้น

รวมถึง งานบูรณะทางหลวงชนบทและโครงสร้างพื้นฐานของทางหลวงชนบท จำนวน 25 รายการ วงเงิน 502.91 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด (ชัยภุมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ เลย ศรีสะเกษ) ภาคกลาง 6 จังหวัด (นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สุโขทัย อ่างทอง และอุทัยธานี) ภาคตะวันตก 1 จังหวัด (ตาก) ภาคใต้ 2 จังหวัด (ชุมพร ระนอง)

ทั้งนี้ มีขอบเขตงานซ่อมแซม/บูรณะ อาทิ ซ่อมแซมโครงสร้างทางจากอุทกภัย ซ่อมแซมระบบระบายน้ำที่ชำรุดเสียหาย เป็นต้น ทั้งนี้ คาดว่าทุกสายทางจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลา 5 เดือน

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน