กทม.ผลักดัน Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบาง-คนจนเมือง

กทม.ผลักดัน Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบาง-คนจนเมือง

กทม.ผลักดัน Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบาง-คนจนเมือง

รูปข่าว : กทม.ผลักดัน Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบาง-คนจนเมือง

กทม.จับมือภาคีเครือข่าย ขับเคลื่อน BKK Food Bank ส่งต่อวัตถุดิบและอาหารส่วนเกินให้กลุ่มเปราะบาง-คนจนเมือง ระยะแรกสำนักเขตเป็นตัวกลางส่งมอบ ก่อนให้ภาคเอกชน-ชุมชนส่งมอบโดยตรง

วันนี้ (23 มิ.ย.2565) นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมหารือแนวทางดำเนินการ BKK Food Bank เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่คนเมือง (food safety) และส่งต่อความช่วยเหลือให้กลุ่มเปราะบาง

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายพัฒนาต้นแบบ BKK Food Bank ส่งต่ออาหารส่วนเกินให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม โดยเปิดกิจกรรมนำร่องโครงการ Food Bank ที่สำนักงานเขตบางขุนเทียน เมื่อวานนี้ (22 มิ.ย.)

ระยะแรกสำนักงานเขตจะเป็นตัวกลางในการส่งมอบอาหาร ระยะที่สองจะให้ภาคเอกชน หรือประชาชนได้ส่งมอบให้กับชุมชนโดยตรง ไม่ต้องผ่านสำนักงานเขต เพื่อแก้ปัญหาอาหารเหลือทิ้ง (food waste) ที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ

 

ทั้งนี้ เป็นร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานที่ดำเนินการอยู่เดิม รวบรวมส่งต่อวัตถุดิบ และอาหารส่วนเกิน (food surplus) จากผู้ประกอบการและผู้ที่ต้องการส่งต่อความช่วยเหลือ เช่น ผู้ประกอบการโรงแรม ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาด คอมมิวนิตี้มอลล์ และศูนย์อาหาร สู่ผู้ที่ต้องการ เช่น กลุ่มเปราะบาง กลุ่มคนจนเมือง หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและสาธารณภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน

กทม.จะศึกษา ออกแบบวางแผน และทำงานร่วมกับเครือข่ายในการผลักดันให้เกิด BKK Food Bank ซึ่งมูลนิธิ SOS เป็นองค์กรหนึ่งที่มีภารกิจในการส่งเสริมระบบการกระจายอาหารในประเทศ โดยเป็นตัวกลางในการส่งต่ออาหารส่วนเกินไปยังผู้ที่ขาดแคลน ช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนอีกทางหนึ่ง

 

ทั้งนี้ จะนำข้อเสนอจากการประชุมไปกำหนดแนวทางเพิ่มเติม รวมถึงรูปแบบในการดำเนินการ BKK Food Bank 50 เขต ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ

กลับขึ้นด้านบน