รถไฟฟ้า BTS ขอผู้โดยสารสวม "แมสก์" ตลอดเวลา

รถไฟฟ้า BTS ขอผู้โดยสารสวม "แมสก์" ตลอดเวลา

รถไฟฟ้า BTS ขอผู้โดยสารสวม "แมสก์" ตลอดเวลา

รูปข่าว : รถไฟฟ้า BTS ขอผู้โดยสารสวม "แมสก์" ตลอดเวลา

รถไฟฟ้าบีทีเอส ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารคนอื่น หลังราชกิจจาฯ เผบแพร่ข้อกำหนดผ่อนคลายสวมหน้ากากอนามัยตามความสมัครใจ

ภายหลังเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 46 ผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชอาณาจักร ให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุข มีข้อแนะนำให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรืออากาศระบายถ่ายเทไม่ดี

นอกจากนี้ กรณีเป็นผู้เข้าข่ายเสี่ยงที่เมื่อติดเชื้อโควิด-19 จะมีอาการรุนแรงหรือความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต (กลุ่ม 608) หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และกรณีเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น

 

วันนี้ (24 มิ.ย.2565) เพจเฟซบุ๊ก "รถไฟฟ้าบีทีเอส" ขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ใช้บริการ โดยระบุว่า "เนื่องจากมีการประกาศ ฯ การผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะแล้ว อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารส่วนรวม รถไฟฟ้าบีทีเอสยังคงกำหนดให้มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการใช้บริการ หากมีความคืบหน้าอย่างไรแอดมินจะรีบแจ้งผู้โดยสาร"

 

กลับขึ้นด้านบน