"ก้าวไกล" เสนอร่าง พ.ร.บ.ล้มละลาย เปิดช่องบุคคลธรรมดาเจรจาปรับโครงสร้างหนี้

"ก้าวไกล" เสนอร่าง พ.ร.บ.ล้มละลาย เปิดช่องบุคคลธรรมดาเจรจาปรับโครงสร้างหนี้

"ก้าวไกล" เสนอร่าง พ.ร.บ.ล้มละลาย เปิดช่องบุคคลธรรมดาเจรจาปรับโครงสร้างหนี้

รูปข่าว : "ก้าวไกล" เสนอร่าง พ.ร.บ.ล้มละลาย เปิดช่องบุคคลธรรมดาเจรจาปรับโครงสร้างหนี้

พรรคก้าวไกล เสนอร่าง พ.ร.บ.ล้มละลาย เปิดให้ บุคคลธรรมดาสามารถเจรจาปรับโครงสร้างกับเจ้าหนี้ นอกเหนือจากกลุ่มเอสเอ็มอีที่กำหนดไว้ ในร่างกฎหมายอยู่แล้ว

วันนี้ (29 มิ.ย.2565) นายวรภพ วิริยโรจน์ ส.ส.พรรคก้าวไกล แถลงข่าวการยื่นเสนอร่าง พ.ร.บ.ล้มละลาย ในนามพรรคก้าวไกล โดยอ้างถึงปัญหาหนี้สินและหนี้ครัวเรือนที่ปัจจุบันสูงถึงร้อยละ 90 ของจีดีพี และมาตรการแก้หนี้นั้นเห็นว่าควรจะเพิ่มสิทธิ์ของลูกหนี้ ให้สามารถเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ รายการฟื้นฟูหนี้สินบุคคลธรรมดากับเจ้าหนี้ทุกรายพร้อมกันได้

หากเปรียบเทียบเนื้อหาของร่างกฎหมายของประเทศไทยยังถือว่าสิทธิ์ยังไม่เทียบเท่ากับเรื่องกฎหมายในประเทศสากล ในขณะที่ ครม.เสนอร่าง พ.ร.บ.ล้มละลายเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร พรรคก้าวไกลจึงถือโอกาสนี้เสนอร่างกฎหมาย ประกบควบคู่ไปกับร่างของ ครม.เพื่อขยายหลักการเพิ่มเติม

จากเดิมร่าง ครม.ให้กำหนดเฉพาะการเพิ่มสิทธิ์ของลูกหนี้กลุ่ม SME ในการยื่นฟื้นฟูกิจการได้สะดวกขึ้น แต่ด้วยบริบทสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะปัญหาหนี้ครัวเรือน เห็นว่า ควรจะขยายสิทธิ์ของลูกหนี้ ในกลุ่มธุรกิจมาขยายสิทธิ์ให้กับลูกหนี้กลุ่มบุคคลธรรมดาทั่วไปด้วย ที่สามารถยื่นฟื้นฟูหนี้สินกับเจ้าหนี้ทุกรายได้พร้อมกัน หรือการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ทุกรายพร้อมกัน

แม้ร่างกฎหมายฉบับนี้จะยังไม่ได้ยกสิทธิ์เทียบเท่าระดับสากล แต่นับว่าเป็นหมุดหมายสำคัญที่จะเพิ่มสิทธิของลูกหนี้ โดยหวังว่าเมื่อร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร สภาจะให้ความเห็นชอบเนื่องจากเป็นประโยชน์กับลูกหนี้รายเล็กรายน้อย หรือบุคคลธรรมดาทั่วไป ในการฟื้นฟูหนี้สินหลังจากฟื้นจากพิษเศรษฐกิจ โควิด-19

กลับขึ้นด้านบน