ซุกเนื้อหมูเถื่อนกลางเมืองนครปฐม อายัดทันที 59 ตัน

ซุกเนื้อหมูเถื่อนกลางเมืองนครปฐม อายัดทันที 59 ตัน

ซุกเนื้อหมูเถื่อนกลางเมืองนครปฐม อายัดทันที 59 ตัน

รูปข่าว : ซุกเนื้อหมูเถื่อนกลางเมืองนครปฐม อายัดทันที 59 ตัน

กรมปศุสัตว์ ตรวจสอบห้องเย็นพื้นที่ จ.นครปฐม พบซุกเนื้อหมูเถื่อนไม่ทราบแหล่งที่มารวมน้ำหนัก 59 ตัน สั่งอายัดทันทีพร้อมให้โอกาสห้องเย็นนำเอกสารใบอนุญาตนำเข้า และใบอนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์มาแสดงภายใน 15 วัน

วันนี้ (29 มิ.ย.2565) นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกันพร้อมด่านกักกันสัตว์ ลงตรวจสอบห้องเย็นเก็บซากสัตว์ ตามข้อร้องเรียนว่ามีการลักลอบนำเข้าซากสุกรจากต่างประเทศมาเก็บซุกซ่อนไว้ในห้องเย็นแห่งหนึ่งกลางเมืองนครปฐม

ผลการตรวจสอบพบซากสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศ และซากสัตว์ไม่ทราบแหล่งที่มา ทั้งหมด 5 ราย การ ได้แก่ ชิ้นส่วนขาสุกร ระบุข้างกล่องจากประเทศโปแลนด์ จำนวน 1,510 กล่อง 22,650 กิโลกรัม ชิ้นส่วนขาสุกร ไม่ระบุแหล่งที่มา จำนวน 80 กล่อง จำนวน 2,655 กิโลกรัม ชิ้นส่วนสุกร ยี่ห้อ seara 1,433 กล่อง จำนวน 26,984 กิโลกรัม ชิ้นส่วนสุกรกล่องเขียว ยี่ห้อ west fleisch germany 500 กล่อง จำนวน 5,000 กิโลกรัม และ ชิ้นส่วนขาสุกร กล่องขาว ไม่ทราบแหล่งที่มา 180 กล่อง จำนวน 1,800 กิโลกรัม รวม 3,703 กล่อง จำนวน 59,089 กิโลกรัม

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ดังนั้นอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ในมาตรา 31 การนำเข้าซากสัตว์โดยไม่มีใบอนุญาต และมาตรา 34 การเคลื่อนย้ายซากสัตว์โดยไม่มีใบอนุญาต และมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ทำการอายัดซากสัตว์ไว้ เพื่อตรวจสอบหาแหล่งที่มา  พร้อมแจ้งให้ผู้ประกอบการนำเอกสารใบอนุญาตนำเข้า และใบอนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์มาแสดงภายใน 15 วัน หากไม่สามารถนำมาแสดงได้ จะดำเนินการตามกฎหมาย

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน