"JSL" สื่อบันเทิงชื่อดัง แจ้งยุติดำเนินงานบางส่วน 1 ก.ค.นี้

"JSL" สื่อบันเทิงชื่อดัง แจ้งยุติดำเนินงานบางส่วน 1 ก.ค.นี้

"JSL" สื่อบันเทิงชื่อดัง แจ้งยุติดำเนินงานบางส่วน 1 ก.ค.นี้

"JSL" สื่อบันเทิงชื่อดังระดับตำนาน แจ้งยุติการดำเนินงานบางส่วนในวันที่ 1 ก.ค.2565 นี้ เผยได้รับผลกระทบจากดิจิทัล ดิสรัปชัน และการแพร่ระบาดของโควิด-19

รูปข่าว : "JSL" สื่อบันเทิงชื่อดัง แจ้งยุติดำเนินงานบางส่วน 1 ก.ค.นี้

บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ออกแถลงการณ์ชี้แจงเรื่อง การยุติการดำเนินงานบางส่วนของโดยมีเนื้อหา ดังนี้

บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ได้ดำเนินงานด้านการผลิตสื่อสำหรับโทรทัศน์ การสร้างบุคลากรสำหรับวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง การรับจ้างสร้างสรรค์และผลิตงานสำหรับภาครัฐและเอกชน ติดต่อมาเป็นระยะเวลา 43 ปี

ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมานั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสื่ออย่างมาก ทั้งการเกิดขึ้นของสถานีโทรทัศน์จำนวนมาก ทั้งผลกระทบจาก DIGITAL DISRUPTION และการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างมาก

แม้ตลอดมาบริษัทฯ จะพยายามปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถยืนหยัดในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงได้ต่อไป เพื่อที่จะได้สร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ชมของเรา

แต่ก็ยังไม่บรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายได้บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด จึงเห็นสมควรที่จะยุติการดำเนินงานบางส่วนลงนับตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.2565 เป็นต้นไป

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ บริษัทเอเยนซี่โฆษณา ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเพื่อนในวงการ สื่อมวลชน และผู้ชมที่รัก ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด

รวมทั้งขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำงานกันมาอย่างยาวนานด้วยดีตลอดมา และหวังว่าในวันข้างหน้า เราจะได้มีโอกาสกลับมาสร้างสรรค์งานในรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับสังคมและผู้ชมของเราอีกครั้ง รวมทั้งเรายังมั่นใจว่า คนของ เจ เอส แอลมีพลังและอุดมการณ์อันแรงกล้า ที่จะสร้างสรรค์งานให้กับวงการ และประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ ข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด หรือ JSL แจ้งรายได้รวมของบริษัทประจำปี 2564 ลดลง 44.11% เหลือ 198 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 57 ล้านบาท มากกว่าปีก่อน 155%

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน