สัปดาห์หน้า "นายกฯ" นั่งหัวโต๊ะประชุม สมช.เตรียมแผนรับมือวิกฤต "พลังงาน-อาหาร"

สัปดาห์หน้า "นายกฯ" นั่งหัวโต๊ะประชุม สมช.เตรียมแผนรับมือวิกฤต "พลังงาน-อาหาร"

สัปดาห์หน้า "นายกฯ" นั่งหัวโต๊ะประชุม สมช.เตรียมแผนรับมือวิกฤต "พลังงาน-อาหาร"

รูปข่าว : สัปดาห์หน้า "นายกฯ" นั่งหัวโต๊ะประชุม สมช.เตรียมแผนรับมือวิกฤต "พลังงาน-อาหาร"

"นายกฯ" นั่งหัวโต๊ะประชุม สมช.เตรียมเคาะแผนรับมือวิกฤตพลังงาน อาหาร ในวันจันทร์ที่ 4 ก.ค. แย้มตั้งหน่วยงานพิเศษเฉพาะกิจขึ้นมาดูแล

วันนี้ (1 ก.ค.2565) พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงการกำหนดแผนระยะสั้น หลังจากนายกฯได้มอบหมายให้เตรียมการรับมือเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารว่า เรื่องนี้จะนำเสนอในที่ประชุม สมช.ในวันจันทร์ที่ 4 ก.ค.โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ทั้งนี้จะมีการเชิญหน่วยงานในสภาความมั่นคงแห่งชาติทั้งหมด รวมทั้งรัฐมนตรีในกระทรวงเศรษฐกิจทั้งหมดมาหารือ ซึ่งที่ผ่านมา สมช.ได้เรียกหน่วยงานมาประชุม 2 ครั้ง และเชิญภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า และสมาคมธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานมาพูดคุย รับฟังปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งอาจต้องมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงเสาร์ - อาทิตย์นี้ และนำข้อมูลมาเสนอต่อที่ประชุมในวันจันทร์ที่นายกฯจะเป็นประธาน

พล.อ.สุพจน์ กล่าวว่า สิ่งที่เราจะเสนอคือการประเมินสถานการณ์ กำหนดแผนการเตรียมความพร้อมในอนาคตแต่ก็จะมีการเตรียมความพร้อมในการแก้ปัญหาเร่งด่วนด้วยโดยเฉพาะปัญหาเรื่องพลังงาน ที่ไปกระทบกับเรื่องโลจิสติกหรือการขนส่งเป็นหลัก กระทบเรื่องเงินเฟ้อ ทำให้ราคาทุกอย่างสูงขึ้น กระทบเรื่องเงินเฟ้อ

พล.อ.สุพจน์ กล่าวว่า เรื่องนี้แม้ สมช.จะไม่เชี่ยวชาญ แต่ขอเรียนว่าเราไม่ได้ทำงานคนเดียว สิ่งที่ผมทำเรื่องแรกก็คือได้พบกับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจทุกกระทรวงเพื่อขอความเห็นและรับทราบปัญหา และเชิญหน่วยงานเหล่านั้นมาพูดคุย โดยในการประชุมวันจันทร์นี้ทาง สมช.จะเสนอความคิดเห็นและแผนที่จะรองรับ ซึ่งอาจจะยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้นแผนต่าง ๆ อยากให้รอฟังหลังการประชุมในวันจันทร์

ส่วนแผนที่ออกมาจะครอบคลุมปัญหาไฟฟ้า พลังงาน และอื่น ๆ ทั้งหมดหรือไม่ นั้น พล.อ.สุพจน์ กล่าวว่า ครอบคลุมทั้งหมด ทั้งพลังงาน อาหาร สินค้า เป้าหมายเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน เพราะดูแล้วภาคเศรษฐกิจได้รับผลกระทบเรื่องพลังงานมาเป็นอันดับหนึ่งและส่งผลกระทบถึงราคาสินค้าทั้งหมด กระทบชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนส่วนการลดราคาสินค้า ทางกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว

สำหรับเรื่องอื่น ๆ ก็จะดำเนินการในภาพรวมและกำหนดแผนเป็นห้วงเวลา โดยจะนำเสนอนายกฯเพื่อรับทราบและเสนอแผน ซึ่งเราประเมินสถานการณ์แล้วว่าจะกระทบตามห้วงเวลา 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี ข้างหน้าอย่างไร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเตรียมการรองรับ

พล.อ.สุพจน์ เชื่อว่า ภายใน 3 เดือนจะมีผลกระทบแน่ ซึ่งก็ต้องดูว่าจะมีมาตรการอะไรที่จะบรรจุอยู่ในห้วงเวลานี้บ้าง ดังนั้นเราจึงต้องเร่งแก้ไข ในระยะเร่งด่วน แต่อย่างไรก็ตามเรื่องราคาสินค้ามีการแก้ปัญหาปัญหากันทุกวันอยู่แล้ว และจะมีระยะ 6 เดือน รวมถึงในปี 66 ตลอดทั้งปีด้วย

เลขาฯ สมช.กล่าวว่า จะมาตรการที่นำไปปฏิบัติได้ทันทีแน่นอน มีหลายมาตรการและขอให้รอฟัง ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อยุติ ขอให้ รอผ่านการประชุมของ สมช.ก่อน เมื่อถามว่า หลังจากผลการประชุม สมช.ออกมาแล้ว ขั้นตอนการปฏิบัติต่อไปจะเป็นอย่างไร

พล.อ.สุพจน์ กล่าวว่า ก็จะเสนอ ครม.เพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกรม กระทรวงต่าง ๆ ซึ่งแผนดังกล่าวต้องถูกเสนอ กลั่นกรอง ปรับแต่ง เพิ่มเติมให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งก็อาจจะยังไม่มีข้อยุติ อาจมีการมอบแนวทางเพิ่มเติมให้ไปดำเนินการ หรืออาจจะตั้งกลไกพิเศษเฉพาะกิจขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจก็เป็นได้

ส่วนข้อถกเถียงเรื่องการดึงกำไรจากโรงกลั่นน้ำมัน ระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงพาณิชย์ ทางสมช.จะเป็นผู้ชี้ขาดเองหรือไม่ พล.อ.สุพจน์ กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องใช้กลไกทางกฎหมาย ส่วนการเจรจาเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เมื่อถามว่าจะใช้พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร หรือไม่ พล.อ.สุพจน์ กล่าวว่า ขอให้รอฟังหลังการประชุมในวันจันทร์ โดยในที่ประชุมจะมีคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาเรื่องนี้ด้วย

กลับขึ้นด้านบน