เครือข่ายผู้ปกครองฯ ร้อง กมธ. ออกมาตรการคุมเด็กต่ำกว่า 20 ปี เข้าถึงกัญชา

เครือข่ายผู้ปกครองฯ ร้อง กมธ. ออกมาตรการคุมเด็กต่ำกว่า 20 ปี เข้าถึงกัญชา

เครือข่ายผู้ปกครองฯ ร้อง กมธ. ออกมาตรการคุมเด็กต่ำกว่า 20 ปี เข้าถึงกัญชา

รูปข่าว : เครือข่ายผู้ปกครองฯ ร้อง กมธ. ออกมาตรการคุมเด็กต่ำกว่า 20 ปี เข้าถึงกัญชา

เครือข่ายผู้ปกครอง องค์กรเด็กและเยาวชน เรียกร้อง กมธ.กัญชา กัญชง ออกมาตรการควบคุมการใช้กัญชา กัญชง เน้นใช้ทางการแพทย์ คุมการเข้าถึงของเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ห้ามขายในสถานศึกษา สถานราชการ ศาสนสถาน ในระหว่างที่สภากำลังพิจารณาร่างกฎหมาย

วันนี้ (1 ก.ค.2565) นางทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก นำองค์กรด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว กว่า 20 องค์กร ยื่นหนังสือถึง นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ให้ออกมาตรการควบคุมการใช้กัญชา กัญชงให้ครอบคลุมทุกมิติของปัญหาและผลกระทบที่จะตาม เนื่องจากสภายังอยู่ระหว่างการพิจารณาออกกฎหมาย

ทั้งนี้ เมื่อดูสาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าว พบว่า ให้สิทธิประชาชนปลูกกัญชา กัญชง เพื่อใช้ในครัวเรือนได้ เท่ากับเปิดประตูให้สามารถใช้ทางนันทนาการได้

จึงอยากให้ออกมาตรการครอบคลุม เช่น ต้องควบคุมการปลูก การนำไปใช้ หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ การจำหน่าย จำกัดการเข้าถึงควบคุมอายุ ห้ามโฆษณา บทลงโทษ มาตรการกำหนดไม่ให้เสพกัญชาแล้วขับขี่ยานพาหนะ เป็นต้น

 

นอกจากนี้ เครือข่ายไม่คัดค้านการใช้กัญชา กันชง เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ หรือเศรษฐกิจ แต่ไม่สนับสนุนใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ ควรกำหนดให้สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานที่ราชการ เป็นสถานที่ห้ามเสพ ห้ามขายกัญชา และห้ามจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชงทุกชนิด ห้ามขายกัญชาให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องพิจารณาเพิ่มโทษให้สูงกว่าข้อเสนอเดิมสองเท่า และควรพิจารณามาตรการคุ้มครองเด็กที่เป็นผู้กระทำความผิดแล้วไม่ต้องรับโทษทางอาญา

ห้ามจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาผ่านเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติโดยเด็ดขาด ห้ามโฆษณากัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม และเรียกร้องให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ และเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และควรกำหนดให้คณะกรรมการควบคุมกัญชา กัญชง ต้องมีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแล และลดผลกระทบจากกัญชา กัญชงไม่ใช่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนเพียงอย่างเดียว

 

ด้านนาย ศุภชัย ระบุว่า จะรับข้อเรียกร้องไปพิจารณาในคณะกรรมาธิการฯ พร้อมย้ำว่า มีความเป็นห่วงจึงได้เสนอกฎหมาย เพื่อปกป้องพิษภัยของกัญชาจากเด็กและเยาวชน แต่กว่าที่ร่างกฎหมายจะเข้าสู่การรับฟังความเห็นก็ปิดสมัยประชุม ส่งผลให้ร่างกฎหมายนั้นล่าช้าไปเกือบ 4 เดือน

ทั้งนี้ ยืนยันตั้งแต่วันแรกที่เขียนร่างกฎหมาย มีแนวทางปกป้องเยาวชนทุกคน และการจำหน่ายกัญชาให้ผู้อายุต่ำกว่า 20 ปีมีโทษทางอาญา ย้ำ ร่างกฎหมายที่กำลังทำที่ดีที่สุดที่ทำมาในชีวิต เชื่อจะทำประโยชน์ให้ประชาชนจากกัญชา ปกป้องคุ้มครองบุคคลที่ควรจะปกป้อง และองค์กรต่างประเทศเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้ไม่ขัดกับอนุสัญญาที่ได้ลงนามไว้

กลับขึ้นด้านบน