ผ่านฉลุย! สภาลงมติ "พ.ร.บ.ตำรวจ" เห็นชอบ 494 เสียง

ผ่านฉลุย! สภาลงมติ "พ.ร.บ.ตำรวจ" เห็นชอบ 494 เสียง

ผ่านฉลุย! สภาลงมติ "พ.ร.บ.ตำรวจ" เห็นชอบ 494 เสียง

รูปข่าว : ผ่านฉลุย! สภาลงมติ "พ.ร.บ.ตำรวจ" เห็นชอบ 494 เสียง

สภาฯ ถกมาราธอน พ.ร.บ.ตำรวจ พ.ศ...ก่อนลงมติผ่านวาระ 3 ด้วยคะแนน 494 เสียง ไม่เห็นด้วย 40 เสียง งดออกเสียง 4

วันนี้ (5 ก.ค.2565) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจ พ.ศ... มาตรา 169/1 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่กรรมาธิการเพิ่มขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรา 69 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจตามหลักเกณฑ์กำหนด โดยได้กำหนดห้วงระยะเวลาการบังคับใช้หลักเกณฑ์การแต่งตั้งภายในระยะเวลา 5 ปี นับแต่ที่พ.ร.บ.ใช้บังคับการคัดเลือกหรือแต่งตั้งข้าราชการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นให้คำนึงถึงระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

ภายหลังการอภิปรายในวงกว้างนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา สั่งนับองค์ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไข ม.169/1 ตามที่กรรมาธิการเสนอหรือไม่ ในวาระ 2 ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วย 344 เสียง ไม่เห็นด้วย 181 เสียง งดออกเสียง 50 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง

ต่อมาในช่วงบ่ายที่ประชุมรัฐสภา พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ครบทั้ง 172 มาตราในวาระ 2 แล้ว ได้ลงมติในวาระ 3 เห็นด้วย 494 เสียงไม่เห็นด้วย 40 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดร่างพ.ร.บ.ตำรวจฉบับผ่านครม.-สกัดแต่งตั้งไม่เป็นธรรม

สั่งปิดประชุมสภาถก "พ.ร.บ.ตำรวจ" 2 วันคืบหน้าแค่ 13 มาตรา

 

 

กลับขึ้นด้านบน