"ไทย-มาเลเซีย" ทดลองเดินขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเชื่อมโยง 3 ชาติ

"ไทย-มาเลเซีย" ทดลองเดินขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเชื่อมโยง 3 ชาติ

"ไทย-มาเลเซีย" ทดลองเดินขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเชื่อมโยง 3 ชาติ

รูปข่าว : "ไทย-มาเลเซีย" ทดลองเดินขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเชื่อมโยง 3 ชาติ

การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การรถไฟมาเลเซีย ทดลองเดินขบวนรถสินค้า คอนเทนเนอร์ ระหว่างประเทศไทย – มาเลเซีย – ลาว สร้าง Landbridge ใหม่ เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

วันนี้ (15 ส.ค.2565) เวลา 16.30 น. ณ ย่านสถานีรับส่งสินค้าพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และ Mr. Mohd. Rani Hisham bin Abdul Aziz ผู้ว่าการรถไฟมาเลเซีย เป็นประธานในพิธี โดยมี His Excellency, Dato’ Jojie Samuel เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย และ His Excellency Datuk Isham Ishak ปลัดกระทรวงคมนาคมมาเลเซีย ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีทดลองเดินขบวนรถสินค้าคอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศ ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับ การรถไฟมาเลเซีย ผ่านเส้นทางเดินรถสายใหม่ จากปาดังเบซาร์ (ฝั่งมาเลเซีย) ถึง จ.หนองคาย และเชื่อมต่อไปยังสถานีท่านาแล้งใน ประเทศลาว เพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าผ่านแดน และเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าผ่านทางรถไฟของทั้ง 3 ประเทศ

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ความร่วมมือการเปิดเดินขบวนรถสินค้าคอนเทนเนอร์ จากปาดังเบซาร์ (ฝั่งมาเลเซีย) ถึงสถานีนาทา จ.หนองคาย และขนส่งต่อไปยังสถานีท่านาแล้งในประเทศลาว ที่เกิดขึ้นในวันนี้

ภาพ : ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

ภาพ : ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างการรถไฟฯ ทั้ง 2 ประเทศ ที่สนับสนุนให้มีการขนส่งสินค้าทางรถไฟ และสร้าง Landbridge เส้นทางใหม่ เชื่อมต่อการขนส่งสินค้าทางรางจากประเทศมาเลเซีย ถึงไทย และส่งต่อไปที่ประเทศลาว

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบรางให้เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ โดยมีการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้พัฒนาและให้บริการโครงข่ายการขนส่งทางรางที่ดีแก่ภาคธุรกิจ และประชาชน

ภาพ : ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

ภาพ : ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

 

สำหรับ ขบวนรถสินค้าคอนเทนเนอร์ดังกล่าวจะขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์วางบนแคร่จำนวน 10 แคร่ ความยาว 20 ตู้ บรรทุกน้ำหนัก 62 ตัน/เที่ยว อัตราค่าขนส่งแบบเหมาขบวนรถไปกลับเที่ยวละ 320,800 บาท ซึ่งถึงเป็นอัตราการขนส่งที่ประหยัด และคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการขนส่งสินค้าประเภทอื่น อีกทั้งยังสามารถอำนวยความสะดวกทั้งในด้านปริมาณการขนส่งได้ครั้งละจำนวนมาก และช่วยลดระยะเวลาการเดินทางได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ การทดลองขนส่งสินค้าในระยะแรกจะเริ่มการขนส่งสินค้าเพื่อส่งออกและนำเข้าทางรถไฟ จากปาดังมาเบซาร์(ฝั่งมาเลเซีย) ไปสถานีนาทาก่อนจำนวน 20 ตู้ เริ่มออกเดินทางวันที่ 12 ส.ค.2565 จากปาดังเบซาร์ (ฝั่งมาเลเซีย) ถึงสถานีหนองคายวันที่ 17 ส.ค.2565 เพื่อขนส่งต่อไปยังสถานีท่านาแล้ง ประเทศลาว และเชื่อมการขนส่งไปยังเส้นทางรถไฟจีน-ลาว สู่จุดหมายปลายทาง และหลังจากนั้นจะมีการทยอยขนส่งสินค้าทางรถไฟอย่างต่อเนื่องในอนาคต

 

 

 

แท็ก

กลับขึ้นด้านบน