สภา กทม. เห็นชอบงบฯปี 66 วงเงิน 7.9 หมื่นล้านบาท

สภา กทม. เห็นชอบงบฯปี 66 วงเงิน 7.9 หมื่นล้านบาท

สภา กทม. เห็นชอบงบฯปี 66 วงเงิน 7.9 หมื่นล้านบาท

รูปข่าว : สภา กทม. เห็นชอบงบฯปี 66 วงเงิน 7.9 หมื่นล้านบาท

สภา กทม.เห็นชอบงบประมาณ ปี 66 วงเงิน 7.9 หมื่นล้านบาท เห็นชอบ 48 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง ด้าน ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวขอบคุณ พร้อมรับข้อสังเกตไปพิจารณา และจะใช้งบฯอย่างคุ้มค่า

วันนี้ (18 ส.ค. 65) นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565 โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระ 2 และ 3

ล่าสุด สภากรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นจำนวน 79,719,012,050 ล้านบาท ในวาระที่ 3 โดย เห็นชอบ 48 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง

ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ขอขอบคุณประธานสภากรุงเทพมหานคร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการวิสามัญฯทุกท่านที่ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้ผ่านวาระ 3 ไปอย่างเรียบร้อย

ฝ่ายบริหารจะรับข้อสังเกตต่าง ๆ นำไปพิจารณาปฏิบัติ เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างการบริการสาธารณะสู่ประชาชน โดยมีจุดสำคัญคือเอาประชาชนเป็นที่ตั้ง และจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า


นายชัชชาติ ยังกล่าวว่า ภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหาร และสภากรุงเทพมหานคร ในช่วง 2 เดือนกว่าที่ผ่านมา หน้าที่ของเราไม่ได้จำกัดอยู่แค่การดูแลพี่น้องประชาชนกรุงเทพมหานคร บทบาทหนึ่งที่เห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญ คือ การสร้างความมั่นใจและสร้างความไว้ใจในระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เชื่อมั่นว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่เข้มแข็งสามารถตอบโจทย์ให้กับประชาชนได้

การดำเนินการให้โปร่งใสได้นี่คือสิ่งสำคัญ และสามารถกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นดูแลตนเองเป็นสิ่งสำคัญ การดำเนินงานร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและสภากรุงเทพมหานครจะเป็นบทพิสูจน์ว่า งบประมาณทุกอย่างจะลงไปสู่ประชาชนและตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ก็ขอกราบขอบพระคุณ ท่านสมาชิกทุกท่านมา ณ ที่นี้ 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สภา กทม.ลงมติรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติงบฯ ปี 2566 

 

 

กลับขึ้นด้านบน