เปิดบัญชีทรัพย์สินรัฐบาล "ยิ่งลักษณ์" พบ "ปลอดประสพ" รวยสุด 966 ล้านบาท

เปิดบัญชีทรัพย์สินรัฐบาล "ยิ่งลักษณ์" พบ "ปลอดประสพ" รวยสุด 966 ล้านบาท

เปิดบัญชีทรัพย์สินรัฐบาล "ยิ่งลักษณ์" พบ "ปลอดประสพ" รวยสุด 966 ล้านบาท

รูปข่าว : เปิดบัญชีทรัพย์สินรัฐบาล "ยิ่งลักษณ์" พบ "ปลอดประสพ" รวยสุด 966 ล้านบาท

เปิดบัญชีทรัพย์สินรัฐบาล ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หลังพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี รวม 10 คน 13 ตำแหน่ง พบนายปลอดประสพ สุรัสวดี อดีตรองนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สินมากที่สุดรวมกว่า 966 ล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หลังพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 6 พ.ค.2558 จากการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งรวม 10 คน 13 ตำแหน่ง เพราะเหตุโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี จากเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ รายละเอียดทรัพย์สินที่เปิดเผยมีดังนี้

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน กว่า 579 ล้านบาท โดยมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากก่อนเข้ารับตำแหน่ง 38 ล้านบาท
นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน กว่า 35 ล้านบาท
พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก อดีตรองนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน กว่า 75 ล้านบาท
นายปลอดประสพ สุรัสวดี อดีตรองนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน กว่า 966 ล้านบาท
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน กว่า 53 ล้านบาท
นายสันติ พร้อมพัฒน์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน กว่า 15 ล้านบาท
นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน กว่า 14 ล้านบาท
ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน กว่า 167 ล้านบาท
พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน กว่า 323 ล้านบาท
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน กว่า 46 ล้านบาท

 


กลับขึ้นด้านบน