ตรวจสอบทรัพย์สินวัดบ้านไร่ ไม่มีข้อทักท้วง

ตรวจสอบทรัพย์สินวัดบ้านไร่ ไม่มีข้อทักท้วง

ตรวจสอบทรัพย์สินวัดบ้านไร่ ไม่มีข้อทักท้วง

รูปข่าว : ตรวจสอบทรัพย์สินวัดบ้านไร่ ไม่มีข้อทักท้วง

ตรวจสอบทรัพย์สินวัดบ้านไร่ ไม่มีข้อทักท้วง การชี้แจงบัญชีทรัพย์สินของวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และไม่มีข้อทักท้วงจากผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งหลังจากนี้รักษาการคณะกรรมการวัดบ้านไร่จะเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินต่อจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการวัดชุดใหม่เข้ามาดูแล

วันนี้ (28 มิ.ย.2558 ) การตรวจสอบทรัพย์สินของวัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา หลังครบกำหนดที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินให้รักษาการกรรมการวัดบ้านไร่ ชี้แจ้งบัญชีทรัพย์สินของวัดบ้านไร่ทั้งหมด หลังหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ มรณะภาพ ซึ่งรักษาการกรรมการวัดบ้านไร่ชี้แจงบัญชีทรัพย์สินที่ร่วมกันตรวจสอบโดยแบ่งเป็น 6 หมวด คือ หมวดอาคาร , หมวดที่ดิน , ยานพาหนะ , ทรัพย์สินมีค่า แยกเป็น ของวัด ของหลวงพ่อคูณ และ ทรัพย์สินส่วนตัวของหลวงพ่อคูณ

จากตรวจสอบพบว่า ทรัพย์สินประเภทที่ดินวัดบ้านไร่มีที่ดินทั้งหมด 6 แปลง เนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ และสระน้ำเนื้อที่ 95 ไร่ ซึ่งหลวงพ่อคูณยกสระน้ำให้เป็นที่สาธารณะ ส่วนทรัพย์สินประเภทบัญชีการเงิน มีบัญชีธนาคาร 5 บัญชีหลัก ยอดเงินรวมประมาณ 70 ล้านบาท

นายบัญชายุทธ นาคมุจรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ระบุว่าการชี้แจงบัญชีทรัพย์สิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่มีผู้ใดทักท้วง โดยหลังจากนี้จะให้รักษาการกรรมการวัดบ้านไร่เป็นผู้จัดการทรัพย์สินต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวัดชุดใหม่ พร้อมระบุว่าการชี้แจ้งบัญชีทรัพย์สินในครั้งนี้ ไม่ได้นำประเด็นการก่อสร้างวิหารเทพวิทยาคม ที่ยังมีเงินค้างจ่ายอยู่กว่า 90 ล้าน มาพูดคุย เพราะไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินของวัดบ้านไร่


กลับขึ้นด้านบน