โขนเชื่อมสัมพันธ์ไทย-อังกฤษ ที่รอยัล อัลเบิร์ต ฮอลล์

โขนเชื่อมสัมพันธ์ไทย-อังกฤษ ที่รอยัล อัลเบิร์ต ฮอลล์

โขนเชื่อมสัมพันธ์ไทย-อังกฤษ ที่รอยัล อัลเบิร์ต ฮอลล์

รูปข่าว : โขนเชื่อมสัมพันธ์ไทย-อังกฤษ ที่รอยัล อัลเบิร์ต ฮอลล์

โขนเชื่อมสัมพันธ์ไทย-อังกฤษ ที่รอยัล อัลเบิร์ต ฮอลล์ ด้วยมาตรฐานโรงละครชั้นนำระดับโลก ทุกการแสดงที่ Royal Albert Hall จึงถูกคัดสรรมาแล้วเป็นอย่างดี โขนรามเกียรติ์เป็น 1 ในการแสดงที่ได้รับเกียรติบนเวทีนี้ เพื่อทำหน้าที่เผยแพร่เอกลักษณ์ไทยในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

รอยัล อัลเบิร์ต ฮอลล์ โรงละครขนาดใหญ่ความจุกว่า 5,000 ที่นั่ง อายุ 144 ปี สร้างในสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิคตอเรีย เพื่อรำลึกถึงเจ้าชายอัลเบิร์ตพระสวามีผู้ทรงชื่นชอบในดนตรีและศิลปะ ภายในอาคารเป็นรูปทรงกลม ที่นั่งชมโอบล้อมแบ่งเป็น 5 ชั้น โดยออกแบบระบบเสียงให้มีความกังวาน ฟังชัดแม้ไม่ใช้เครื่องขยายเสียง โรงละครซึ่งเปรียบเสมือนเป็นอีกสัญลักษณ์คู่กรุงลอนดอนสร้างขึ้นด้วยการระดมทุนจากประชาชนทั่วไปให้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ และส่งต่อเป็นมรดกแก่ลูกหลานด้วยการได้สิทธิเป็นตั๋วชมการแสดงซึ่งสามารถจำหน่ายต่อให้กับผู้สนใจได้ ทุกวันนี้มีที่นั่งในโรงละครสืบทอดสู่ทายาทจำนวน 1,600 ที่นั่ง

ไม่ง่ายที่จะได้แสดงที่ รอยัล อัลเบิร์ต ฮอลล์ ซึ่งมีรายการแสดงจองต่อเนื่องตลอดทั้งปี นอกจากค่าเช่าสถานที่ราคาสูง การแสดงต้องน่าสนใจ มีคุณภาพตามมาตรฐานโรงละครชั้นนำระดับโลก ครั้งนี้ยังเป็นการย้อนประวัติศาสตร์คณะนักดนตรีไทยที่เคยมาแสดงยังโรงละครแห่งนี้เมื่อ 130 ปีที่แล้วอีกด้วย

เป็นอีกครั้งที่นาฏศิลปิน สำนักการสังคีต กรมศิลปากร เป็นตัวแทนนำเอกลักษณ์ไทยเผยแพร่สู่สากล และสำหรับ สุรเดช เดชอุดม รับหน้าที่พากย์โขน และกางกลด นับว่ามีความหมายยิ่ง เพราะนี่คือครั้งแรกในชีวิตที่ได้เดินทางมาแสดงยังต่างประเทศบนเวทีชั้นนำระดับโลก โขนรามเกียรติ์ เลือกตอนสำคัญตั้งแต่นิ้วเพชร ถือเป็นจุดกำเนิดเรื่องไปจนถึงตอนจบพระรามคืนนคร การแสดง ฉาก และเครื่องแต่งกายที่งดงามแปลกตาไปจากที่เห็น สร้างความประทับใจไม่น้อยให้กับผู้ชมต่างชาติ

นอกไปจากเผยแพร่เอกลักษณ์ไทยผ่านการแสดงโขน ครั้งนี้ยังเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และครบรอบ 160 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสหราชอาณาจักร เป็นอีกวาระของการใช้ศิลปวัฒนธรรมเชื่อมไมตรีระหว่างผู้คน 2 ซีกโลก


กลับขึ้นด้านบน