"ปณิธาน" ชี้ซื้อเรือดำน้ำได้ เพิ่มศักยภาพกองทัพไทยในภูมิภาค

"ปณิธาน" ชี้ซื้อเรือดำน้ำได้ เพิ่มศักยภาพกองทัพไทยในภูมิภาค

"ปณิธาน" ชี้ซื้อเรือดำน้ำได้ เพิ่มศักยภาพกองทัพไทยในภูมิภาค

รูปข่าว : "ปณิธาน" ชี้ซื้อเรือดำน้ำได้ เพิ่มศักยภาพกองทัพไทยในภูมิภาค

การเป็นกำลังรบที่มองไม่เห็นเปรียบเหมือนพลซุ่มยิงทำให้เรือดำน้ำเป็นอาวุธที่ทรงพลังสร้างความได้เปรียบในการวางยุทธศาสตร์ทางทะเล คุณสมบัติข้อนี้อาจไม่เป็นที่ถกเถียงมากนัก แต่คำถามถึงความคุ้มค่าเกิดขึ้นทันทีเมื่อกองทัพเรือมีแนวคิดจะจัดซื้อเรือดำน้ำอีกครั้ง โดยเฉพาะการจัดซื้อในยุคของ คสช.

ภายหลังคณะกรรมการของกองทัพเรือ 14 จาก 17 คน มีมติเลือกจัดซื้อเรือดำน้ำจากจีน และเสนอให้กระทรวงกลาโหมเพื่อนำเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมและความจำเป็น แม้กองทัพเรือจะยืนยันว่าเรือดำน้ำจีนตอบโจทย์กองทัพเรือมากที่สุดก็ตาม

คาดการณ์ว่าเรือดำน้ำที่จีนเสนอขายให้ไทย 3 ลำ มูลค่า 3,600 ล้านบาท เป็นเรือดำน้ำชั้นหยวน แบบเอส 26 ที ระวางขับน้ำ 2,600 ตัน ผูกพันงบประมาณ 7-10 ปี ใช้เวลาต่อเรือ 5-6 ปี โดยเป็นการจัดซื้อแบบแพ็คเก็จรวมอาวุธ พร้อมระบบ API ที่พัฒนาขึ้นเพื่อศักยภาพการปฏิบัติงานต่อเนื่องใต้ทะเลนาน 3 สัปดาห์

รศ.ปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงและในฐานะนักวิชาการทางทหาร เห็นว่าหากไทยจัดหาเรือดำน้ำจากจีนเข้าประจำการครั้งนี้น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญในการดูแล ทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยได้ครบทุกมิติ รวมทั้งมีศักยภาพต่อรองและถ่วงดุลอำนาจกับประเทศต่างๆ รวมถึงมีมูลค่าทางยุทธศาสตร์ที่ทำให้ไทยใกล้ชิดกับมหาอำนาจอย่างจีนมากขึ้น แต่ก็มีข้อสังเกตที่กองทัพเรือต้องพิสูจน์ให้ได้ถึงความคุ้มค่าอย่างแท้จริง

"อันนี้เป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญมากที่กองทัพต้องรับผิดชอบและผลักดันให้โครงการเหล่านี้ประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน และปฏิบัติการได้จริง ถ้าทำได้กองทัพจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคสมัยใหม่ ซึ่งหลายประเทศเริ่มขยับอย่างชัดเจน ประเทศที่ชัดเจนที่สุดในภูมิภาคนี้ คือ สิงคโปร์ ตามด้วยมาเลเซีย และขณะนี้อินโดนีเซีย เวียดนาม ก็กำลังขยับไปข้างหน้าที่จะปรับจากกองทัพระบบเก่าที่มีกำลังขนาดใหญ่ไปสู่ระบบเทคโนโลยีชั้นสูง รบในลักษณะซับซ้อนมากขึ้น และในอนาคตกองกำลังก็จะเล็กลงเรื่อยๆ เรื่องเหล่านี้กองทัพก็กำลังขยับ ถ้าทำได้ผมคิดว่าจะเป็นก้าวใหม่ของศักยภาพของกองทัพในภูมิภาค" รศ.ปณิธาน กล่าว

กองทัพเรือมีความพยายามจัดหาเรือดำน้ำมาตลอดในช่วง 20 ปีนี้ แต่ด้วยปัจจัยยุทธศาสตร์ทางทะเลในอดีตและเงื่อนไขทางการเมือง รวมทั้งราคาเรือดำน้ำและข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ เป็นเหตุให้ต้องหยุดชะงักมาหลายครั้งแล้ว ซึ่งสวนทางกับประเทศเพื่อนบ้าน

แต่การจัดซื้อครั้งนี้ไม่เพียงแค่จะข้ามพ้นอุปสรรคในอดีตเท่านั้น แต่รัฐบาล คสช.ภายใต้โครงสร้างพิเศษ ยังต้องชี้แจงเหตุและผลให้เป็นที่ประจักษ์ของสังคม โดยเฉพาะในช่วงภาวะที่ประเทศอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่าน และยังต้องเผชิญกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอีกด้วย


กลับขึ้นด้านบน