กมธ.ยกร่างฯสรุป ส.ส.สัดส่วนผสม 450 คน

กมธ.ยกร่างฯสรุป ส.ส.สัดส่วนผสม 450 คน

กมธ.ยกร่างฯสรุป ส.ส.สัดส่วนผสม 450 คน

รูปข่าว : กมธ.ยกร่างฯสรุป ส.ส.สัดส่วนผสม 450 คน

กมธ.ยกร่างฯสรุป ส.ส.สัดส่วนผสม 450 คน คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีความเห็นร่วมกันให้ใช้ระบบการเลือกตั้ง ส.ส.แบบสัดส่วนผสม 450-470 คน โดย ส.ส.บัญชีรายชื่อให้ชะลอการเลือกแบบโอเพ่นลิสต์ออกไป

ที่ประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญในหมวดรัฐสภาโดยในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า ควรใช้ระบบการเลือกตั้ง ส.ส.แบบสัดส่วนผสมและกำหนดให้ ส.ส.มีจำนวน 450 - 470 คน แบ่งเป็น ส.ส.ระบบเขตเลือกตั้ง แบบเขตเดียวเบอร์เดียวจำนวน 300 คน และ ส.ส.บัญชีรายชื่อจำนวน 150-170 คน ซึ่งการเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ เห็นควรให้ชะลอการใช้ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อแบบเปิด (โอเพ่นลิสต์) ออกไปก่อน

นอกจากนี้ยังมีประเด็นสำคัญของการเลือกตั้ง ส.ส.ที่กรรมาธิการยกร่างฯ เตรียมปรับถ้อยคำในร่างรัฐธรรมนูญ คือ การกำหนดกระบวนการให้มีการเลือกตั้งใหม่ หากเกิดกรณีที่ผู้สมัคร ส.ส.ได้รับคะแนนของผู้ประสงค์ไม่ลงคะแนน (โหวตโน) มากกว่าคะแนนเห็นชอบให้เป็น ส.ส.โดยกรรมาธิการยกร่างฯ อภิปรายแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นว่า โดยหลักแล้วหากเกิดกรณีดังกล่าว ก็มีความจำเป็นที่ต้องเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่ แต่ประเด็นที่ต้องกำหนดให้ชัดเจน คือ หากผู้สมัครคนนั้นแพ้คะแนนโหวตโนอีก ควรจะมีกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดการเลือกตั้งซ้ำแล้วซ้ำอีกจนสิ้นเปลืองงบประมาณของประเทศ

ดังนั้น กรรมาธิการยกร่างฯจึงเห็นควรให้มีการเพิ่มเนื้อหา ด้วยการกำหนดคะแนนขั้นต่ำเอาไว้ สำหรับกรณีที่เกิดการเลือกตั้งใหม่หลังจากมีผู้สมัคร ส.ส.แพ้คะแนนโหวตโนต่อไป

ส่วนการประชุมคณะกรรมาธการยกร่างฯในวันนี้ (7 ก.ค.) จะยังคงพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญในส่วนของสภาผู้แทนราษฎร โดยจะเริ่มต้นที่มาตรา 117 ว่าด้วยการกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่ภายใน 45 วัน ตั้งแต่วันที่อายุของสภาฯสิ้นสุดลงหรือสภาฯถูกยุบ ส่วนประเด็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร ส.ส. จะนำไปหารือให้ได้ข้อสรุปในการประชุมนอกสถานที่ที่พัทยาระหว่างวันที่ 13-19 ก.ค.นี้ ที่พัทยา จ.ชลบุรี 


กลับขึ้นด้านบน