เปิดค่านิยมนักศึกษาอาชีวะ อะไรเป็นต้นเหตุวิวาทต่างสถาบัน ?

เปิดค่านิยมนักศึกษาอาชีวะ อะไรเป็นต้นเหตุวิวาทต่างสถาบัน ?

เปิดค่านิยมนักศึกษาอาชีวะ อะไรเป็นต้นเหตุวิวาทต่างสถาบัน ?

รูปข่าว : เปิดค่านิยมนักศึกษาอาชีวะ อะไรเป็นต้นเหตุวิวาทต่างสถาบัน ?

เปิดค่านิยมนักศึกษาอาชีวะ อะไรเป็นต้นเหตุวิวาทต่างสถาบัน ? ค่านิยมในการช่วงชิงสัญลักษณ์ของสถาบันไม่ว่าจะเป็นหัวเข็มขัด หรือแหวนรุ่น เป็นปมปัญหาหนึ่งที่ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันของนักศึกษาอาชีวะ จนหลายครั้งนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต ขณะที่นักศึกษาอาชีวะหลายคนต้องกลายเป็นเยาวชนผู้ต้องหาเพียงเพราะความเชื่อที่ผิด

แหวน หัวเข็มขัด หรือสิ่งของที่ถึงอัตลักษณ์สถาบันต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ อดีตนักศึกษาอาชีวะจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน(ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก ได้พกติดตัวเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจในอดีตที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้พวกเขาพยายามหาหนทางช่วงชิงมาครอบครองด้วยการใช้ความรุนแรง

ดังกรณีของอดีตนักศึกษาอาชีวะคนหนึ่งที่ยอมรับว่า เมื่อก่อนรู้สึกรักและศรัทธาในสถาบันของตัวเองเป็นอย่างมาก ยิ่งได้รับการปลูกฝังความเชื่อจากรุ่นพี่ที่ถ่ายทอดต่อกันมาว่า การชิงสิ่งของที่เป็นสัญลักษณ์ของสถาบันอื่นมาได้ จะเป็นเหมือนผลงานให้เขาได้รับการยอมรับจากรุ่นพี่และเพื่อนมากขึ้น แต่เมื่อคิดทบทวนสิ่งที่ผ่านมา ก็ทำให้ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วสิ่งของเหล่านั้นไม่ได้ทำให้เขามีความสุขอย่างแท้จริง

ขณะที่อดีตนักศึกษาอาชีวะอีกคนหนึ่งก็ระบุเช่นเดียวกันว่า รู้สึกภูมิใจจากการได้ครอบครองสิ่งของที่เป็นสัญลักษณ์จากสถาบันอื่น เนื่องจากทำให้เขาได้รับการยอมรับจากรุ่นพี่ แต่สุดท้ายบทเรียนจากการกระทำของเขาทำให้ได้รู้ว่า คนที่รักและห่วงใยเขามากที่สุดก็คือพ่อและแม่

นายชาญเวช บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า ปัญหาดังกล่าว ส่วนใหญ่เกิดจากศิษย์เก่าที่ต้องการชักนำรุ่นน้องไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ส่วนวิธีการเปลี่ยนเครื่องแบบเพื่อแก้ปัญหาอาจไม่ใช่ทางออกที่ตรงจุด

สำหรับแนวทางการแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษาอาชีวะในภาพรวม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ขณะนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้สรุปมาตรการแก้ปัญหาอย่างรอบด้านมากขึ้นและอาจนำมาตรการสั่งปิดสถานศึกษาที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาททั้งแบบชั่วคราวและถาวรกลับมาใช้อีกครั้ง

ส่วนการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษามีวินัยมากขึ้น จะใช้วิธีเชิญชวนให้นักศึกษาอาชีวะเรียนหลักสูตรรักษาดินแดน ที่กำลังดำเนินการประสานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ก็ยังจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับพ่อแม่ผู้ปกครองคอยดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน ให้มีภูมิต้านทานในการใช้ชีวิตในสังคมต่อไปด้วย


กลับขึ้นด้านบน