คปพ.ยื่นหนังสือจี้รัฐบาลถอนร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียมออกจากกฤษฎีกา-สนช.

คปพ.ยื่นหนังสือจี้รัฐบาลถอนร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียมออกจากกฤษฎีกา-สนช.

คปพ.ยื่นหนังสือจี้รัฐบาลถอนร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียมออกจากกฤษฎีกา-สนช.

รูปข่าว : คปพ.ยื่นหนังสือจี้รัฐบาลถอนร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียมออกจากกฤษฎีกา-สนช.

คปพ.ยื่นหนังสือจี้รัฐบาลถอนร่างพ.ร.บ.ปิโตรเลียมออกจากกฤษฎีกา-สนช. เครือขายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) ยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลถอนกฎหมายปิโตรเลียมออกจากกฤษฎีกาและสนช. ระบุร่างดังกล่าวขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและเนื้อหายังมีช่องโหว่

วันนี้ (9 ก.ค.2558) เวลา 09.00 น. ตัวแทนเครือขายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) นัดรวมตัวกันบริเวณศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ประตู 4 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อร่วมลงชื่อยื่นหนังสือขอให้รัฐบาล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ถอนร่างแก้ไข พ.ร.บ.ปิโตรเลียม และร่าง พ.ร.บ.ภาษีปิโตรเลียม ฉบับที่กระทรวงพลังงานเสนอ ออกจากการพิจารณา

หลังจากยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลแล้ว คปพ.จะเดินทางไปยื่นหนังสือให้ประธาน สนช. เวลา 10:30 น. จากนั้นจะเดินทางไปยื่นหนังสือให้ประธานกรรมาธิการพลังงาน สนช. และสมาชิก สปช.สายพลังงาน ที่รัฐสภา และวันที่ 11 ก.ค. กลุ่ม คปพ.จะแถลงเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้น ว่าร่างกฎหมายปิโตรเลียม ทั้ง 2 ฉบับ มีประเด็นที่ไม่สามารถยอมรับได้อย่างไรบ้าง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2558 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงพลังงานเสนอไปแล้ว ซึ่งกลุ่มปฏิรูปพลังงานไทย กังวลว่าร่างแก้ไขที่กำลังอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และจะส่งต่อมาที่ สนช.นั้น ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ประกอบกับเนื้อหายังมีช่องโหว่และไม่ครอบคลุมผลประโยชน์ของชาติ รวมถึงกรณีที่นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้สัมภาษณ์ว่าร่างกฏหมายปิโตรเลียม จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฏาคมนี้ ทำให้ทางกลุ่มปฏิรูปพลังงานไทยเกิดความกังวลและรวมตัวกันคัดค้าน


กลับขึ้นด้านบน