วสท.ชี้แล้งยาวนาน-ดินฐานรากอ่อน ทำถนนทรุด แนะท้องที่จับมือสำรวจชั้นดินก่อนสร้าง-ซ่อมถนน

วสท.ชี้แล้งยาวนาน-ดินฐานรากอ่อน ทำถนนทรุด แนะท้องที่จับมือสำรวจชั้นดินก่อนสร้าง-ซ่อมถนน

วสท.ชี้แล้งยาวนาน-ดินฐานรากอ่อน ทำถนนทรุด แนะท้องที่จับมือสำรวจชั้นดินก่อนสร้าง-ซ่อมถนน

รูปข่าว : วสท.ชี้แล้งยาวนาน-ดินฐานรากอ่อน ทำถนนทรุด แนะท้องที่จับมือสำรวจชั้นดินก่อนสร้าง-ซ่อมถนน

วสท.ชี้แล้งยาวนาน-ดินฐานรากอ่อน ทำถนนทรุด แนะท้องที่จับมือสำรวจชั้นดินก่อนสร้าง-ซ่อมถนน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ชี้สาเหตุที่เกิดถนนทรุดหลายแห่งเกิดจากดินฐานรากอ่อน การลดระดับน้ำอย่างรวดเร็ว ในช่วงฤดูแล้งที่ยาวนาน ประกอบกับการสูบน้ำใช้ภาคการเกษตรทำให้ขาดน้ำพยุงตลิ่ง เสนอแนวทางแก้ปัญหา โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม

รศ.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ประธานคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ วิเคราะห์สาเหตุภัยพิบัติถนนและตลิ่งริมแม่น้ำในหลายพื้นที่ที่เกิดการทรุดว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นทุกปี แต่ปีนี้มีความเสียหายมากเนื่องจากเกิดภัยแล้งยาวนาน ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำและคลองชลประทานลดต่ำกว่าที่ออกแบบไว้ โดยถนนที่ทรุดส่วนใหญ่เป็นริมคลองชลประทานซึ่งเป็นถนนสายรอง สาเหตุหลักเกิดจากดินฐานรากอ่อนหรือหนาผิดปกติ การลดระดับน้ำอย่างรวดเร็ว ฤดูแล้งที่ยาวนาน ทำให้ขาดน้ำพยุงตลิ่ง และการสูบน้ำของเกษตรกรมีผลกับโครงสร้างทางวิศวกรรม พร้อมเสนอตั้งคณะกรรมการร่วมทุกหน่วยงานร่วมแก้ปัญหาทั้งปรับปรุงทางให้เหมาะกับสภาพจราจร สำรวจชั้นดินฐานรากเพื่อเป็นข้อมูลก่อสร้างและซ่อมแซม

ส่วนอุบัติเหตุที่รถบรรทุกสินค้าตกในร่องถนนที่ทรุดตัวบริเวณถนนเลียบคลอง 13 ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี นายภาคภูมิ ผ่านสำแดง ผู้อำนวยการทางหลวงชนบท จ.ปทุมธานี บอกว่าจะเร่งซ่อมแซมให้แล้วเสร็จวันนี้ (9 ก.ค.2558) เนื่องจากเป็นเส้นทางหลักสำหรับการสัญจรของชาว จ.ปทุมธานี และสระบุรี อีกจุดที่พบการทรุดตัวคือ ถนนเลียบคลองชลประทาน สายหนองไก่แก้ว-ปู่เจริญ  ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งมี 4 จุด เจ้าหน้าที่ต้องปิดป้ายเตือนอันตราย


กลับขึ้นด้านบน