"ดร.เสรี ศุภราทิตย์" วิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้ง ประจำวันที่ 9 ก.ค. : น้ำก้นเขื่อนนำมาใช้ได้หรือไม่

"ดร.เสรี ศุภราทิตย์" วิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้ง ประจำวันที่ 9 ก.ค. : น้ำก้นเขื่อนนำมาใช้ได้หรือไม่

"ดร.เสรี ศุภราทิตย์" วิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้ง ประจำวันที่ 9 ก.ค. : น้ำก้นเขื่อนนำมาใช้ได้หรือไม่

รูปข่าว : "ดร.เสรี ศุภราทิตย์" วิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้ง ประจำวันที่ 9 ก.ค. : น้ำก้นเขื่อนนำมาใช้ได้หรือไม่

สถานการณ์น้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ยังอยู่ในภาวะวิกฤต เขื่อนภูมิพลเหลือเพียงร้อยละ 2 และเขื่อนสิริกิติ์เหลือเพียงร้อยละ 5 มีแนวคิดในการนำน้ำก้นเขื่อนมาใช้ รศ.เสรี ศุภราทิตย์ ผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ ม.รังสิต ระบุแนวคิดนำน้ำก้นเขื่อน (Dead storage) มาใช้เป็นไปไม่ได้ หากนำมาใช้จะไม่สามารถระบายน้ำตามแรงโน้มถ่วงได้ ต้องใช้เครื่องสูบ และมีความขุ่นมาก และน้ำก้นอ่างต้องใช้สำหรับหล่อเลี้ยงระบบนิเวศในอ่าง ได้แก่ ชุมชนที่อาศัยอยู่เหนืออ่าง รวมทั้งถูกออกแบบในการกดดันตัวเขื่อนเพื่อป้องกันเขื่อนทรุดตัว อย่างไรก็ตามหลายประเทศก็นำไปใช้ในภาวะฉุกเฉิน แต่ก็จะพิจารณาไม่ให้ความกดดันของน้ำน้อยจนเกินไป ส่วนกรณีไทยอาจต้องพิจารณาในพื้นที่ท้ายน้ำว่ามีความต้องการใช้น้ำเท่าเดิมหรือไม่


กลับขึ้นด้านบน