ปลัดฯไอซีทีเตือนภัยกู้เงินนอกระบบ-แชร์ลูกโซ่ คนชักชวน-ให้ข้อมูลเท็จระวังผิดพ.ร.บ.คอมฯ

ปลัดฯไอซีทีเตือนภัยกู้เงินนอกระบบ-แชร์ลูกโซ่ คนชักชวน-ให้ข้อมูลเท็จระวังผิดพ.ร.บ.คอมฯ

ปลัดฯไอซีทีเตือนภัยกู้เงินนอกระบบ-แชร์ลูกโซ่ คนชักชวน-ให้ข้อมูลเท็จระวังผิดพ.ร.บ.คอมฯ

รูปข่าว : ปลัดฯไอซีทีเตือนภัยกู้เงินนอกระบบ-แชร์ลูกโซ่ คนชักชวน-ให้ข้อมูลเท็จระวังผิดพ.ร.บ.คอมฯ

ปลัดฯไอซีทีเตือนภัยกู้เงินนอกระบบ-แชร์ลูกโซ่ คนชักชวน-ให้ข้อมูลเท็จระวังผิดพ.ร.บ.คอมฯ

วันนี้ (10 ก.ค.2558) นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันเกิดกรณีการโฆษณาชักชวนให้ประชาชนกู้เงินนอกระบบ เช่น ตามเสาไฟฟ้า ตามตลาดนัด ใบปลิว และทางอินเทอร์เน็ต โดยอาจจะอ้างว่า ดอกเบี้ยถูกหรือไม่ตรวจสอบเครดิตบูโร ซึ่งการกู้เงินดังกล่าวอาจเป็นกระบวนการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย อาจทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมา โดยที่ประชาชนอาจไม่สามารถฟ้องร้องตามกระบวนการยุติธรรม หากเกิดกรณีถูกเอารัดเอาเปรียบได้

ส่วนอีกกรณีหนึ่ง คือการกระทำลักษณะเชิญชวนให้ลงทุน หรือประมูลของที่ราคาถูกกว่าความเป็นจริงมาก เช่น ทองคำ และให้หาเครือข่ายเพิ่มเติม เพื่อรางวัลหรือสิ่งตอบแทน จึงอยากให้ประชาชนตรวจสอบประวัติของผู้ที่ชักชวนให้ลงทุนให้ชัดเจนก่อนการตัดสินใจ เช่น มีการจดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนช่วยหน่วยงานภาครัฐในการสอดส่องดูแล หากพบว่าการกระทำใดเข้าข่ายการกระทำผิดตามกฎหมาย ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือสายด่วน 1111 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับในส่วนของกระทรวงไอซีทีจะดำเนินการระงับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว หากปรากฏว่า มีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ (หลอกลวงหรือฉ้อโกง) ทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเป็นข้อมูลปลอมซึ่งอาจทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายและดำเนินการหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 แต่หากกรณีเป็นความผิดตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก็จะสนับสนุนข้อมูล โดยการเก็บพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องรวบรวมส่งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายต่อไป อย่างไรก็ตามการเผยแพร่ข้อมูลด้วยการโฆษณาทางสื่อออนไลน์ ผู้ใช้บริการพึงตระหนักโดยใช้วิจารณญาณไตร่ตรองใคร่ครวญสื่อโฆษณาดังกล่าว หากตัดสินใจตามคำชวนเชื่อหรือเชิญชวนแล้วจะส่งผลดีหรือร้ายตามมา หรือไม่อย่างไร ก็จะทำให้การเอารัดเอาเปรียบทางสังคมเบาบางไป
 


กลับขึ้นด้านบน