นิคมอุตสาหกรรมรับมือภัยแล้ง

นิคมอุตสาหกรรมรับมือภัยแล้ง

นิคมอุตสาหกรรมรับมือภัยแล้ง

รูปข่าว : นิคมอุตสาหกรรมรับมือภัยแล้ง

นิคมอุตสาหกรรมรับมือภัยแล้ง ผู้บริหารนิคมฯ อมตะนคร และอมตะซิตี้เผยสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่ ทำให้นักลงทุนญี่ปุ่นและจีนเกิดความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่จะป้อนเข้าสู่ภาคการผลิต

 นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้มีโรงงานรวมมากกว่า 1,000 โรงงานที่อยู่ในนิคมฯ โดยเป็นนักลงทุนจากญี่ปุ่นมากที่สุดร้อยละ 60 รองลงมาเป็นนักลงทุนจากจีนที่กังวลต่อสถานการณ์ภัยแล้ง ซึ่งในพื้นที่ภาคตะวันออกไม่ได้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ แต่ยังขาดเรื่องการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งในนิคมฯ ทั้ง 2 แห่ง มีขีดความสามารถในการส่งน้ำให้ผู้ประกอบการได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ แต่ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้ใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 
ด้านนายชูชาติ สายถิ่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า ไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตภัยแล้ง ซึ่งนิคมฯ อมตะนคร อยู่ติดปากแม่น้ำที่ไหลลงสู่อ่าวไทย จัดทำพื้นที่แก้มลิงมากกว่า 100 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำสำรองได้ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณกักเก็บน้ำปัจจุบันอยู่ที่ 17 ล้านลูกบาศก์เมตร และยังมีนโยบายการบริหารจัดการน้ำด้วยการปรับปรุงคุณภาพน้ำกลับมาใช้ใหม่ 16,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน


กลับขึ้นด้านบน