กทม.จัดบริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกให้นักเรียนหญิง

กทม.จัดบริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกให้นักเรียนหญิง

กทม.จัดบริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกให้นักเรียนหญิง

รูปข่าว : กทม.จัดบริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกให้นักเรียนหญิง

กทม.จัดบริการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกให้นักเรียนหญิง กทม.จัดสรรงบประมาณกว่า 22 ล้านบาท จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับนักเรียนหญิงในโรงเรียนสังกัด กทม.กว่า 18,000 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวิชากรเข้ารับการฉีดวัคซีนเอชพีวี เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งปากมดลูก ตามโครงการบริการฉีดวัคซีนเอชพีวีให้กับนักเรียนหญิงในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 438 แห่ง กว่า 18,000 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครจัดสรรงบประมาณกว่า 22 ล้านบาท จัดซื้อวัคซีนในราคาถูกกว่าท้องตลาดที่มีราคาสูงถึงเข็มละ 2,000 บาท แต่ กทม.สามารถจัดซื้อได้ในราคาเข็มละ 450 บาท เพื่อฉีดให้กับนักเรียนหญิงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคมะเร็งปากมดลูก โดยต้องฉีดวัคซีนทั้งหมด 2 ครั้ง คือช่วงเดือน มิ.ย. - ก.ค.2558 และช่วงเดือน ธ.ค.2558 - ม.ค.2559 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
 
ด้าน รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การฉีดวัคซีนให้ได้ประสิทธิภาพ อยู่ที่ช่วงอายุ 10-13 ปี ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ซึ่งยังไม่ติดเชื้อเอชพีวี และต้องฉีดให้ครบทั้ง 2 ครั้ง โดยห่างกัน 6 เดือน ซึ่งจะสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่อการติดเชื้อเอชพีวีได้อย่างน้อย 20 ปี สามารถป้องกันได้ 2 สายพันธุ์ คือสายพันธุ์ 16 และ 18 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้มากถึงร้อยละ 70 แต่แม้จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคแล้ว ยังคงต้องรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอ


กลับขึ้นด้านบน