ศิษย์เก่า-นิสิตม.มหาสารคาม-ราชภัฏ โต้กลุ่มอาจารย์ที่ออกมาห้ามเคลื่อนไหวต้านคสช.

ศิษย์เก่า-นิสิตม.มหาสารคาม-ราชภัฏ โต้กลุ่มอาจารย์ที่ออกมาห้ามเคลื่อนไหวต้านคสช.

ศิษย์เก่า-นิสิตม.มหาสารคาม-ราชภัฏ โต้กลุ่มอาจารย์ที่ออกมาห้ามเคลื่อนไหวต้านคสช.

รูปข่าว : ศิษย์เก่า-นิสิตม.มหาสารคาม-ราชภัฏ โต้กลุ่มอาจารย์ที่ออกมาห้ามเคลื่อนไหวต้านคสช.

ศิษย์เก่า-นิสิตม.มหาสารคาม-ราชภัฏ โต้กลุ่มอาจารย์ที่ออกมาห้ามเคลื่อนไหวต้านคสช. ศิษย์เก่า-นิสิตม.มหาสารคาม-ราชภัฏ ออกแถลงการณ์โต้กลุ่มอาจารย์ที่ห้ามเคลื่อนไหวต้านคสช. จวกไม่ใช่มติและจุดยืนของคนส่วนใหญ่ และให้เลิกพฤติกรรมแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัย

วันนี้ (11 ก.ค.2558) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มคณาจารย์ ศิษย์เก่าและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ออกแถลงการณ์ตอบโต้ กรณีอาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แถลงข่าวที่กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.มหาสารคาม ระบุว่า

ตามที่เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2558 เวลา 11.30 น. ได้มีกลุ่มอาจารย์ นิสิตและนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามกลุ่มหนึ่ง นำโดย ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ผศ.สมาน ศรีสะอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ กองบังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.มหาสารคาม และร่วมกันลงชื่อเรียกร้องให้กลุ่มบุคคลยุติความเคลื่อนไหวต่อต้าน คสช. ตามที่เป็นข่าวทางสื่อมวลชนนั้น

พวกเรา กลุ่มคณาจารย์ ศิษย์เก่าและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่มีรายชื่อข้างล่างนี้ ขอชี้แจงต่อสังคมดังต่อไปนี้
1.เนื้อหาของการแถลงข่าวและมีการนำเสนอทางสื่อมวลชนระบุว่าเป็น “จุดยืนมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามไม่เห็นด้วยต้าน คสช.ทุกกรณี” พวกเราเห็นว่า การแถลงดังกล่าวเป็นจุดยืนส่วนตัวของอาจารย์และนิสิตที่เข้าร่วมในการแถลง ไม่ใช่จุดยืนของคณาจารย์และนิสิตทั้งหมดในมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง เนื่องจากไม่เคยมีกระบวนการใดๆ ที่เป็นการสอบถามคณาจารย์และนิสิตทั้ง 2 มหาวิทยาลัยแต่อย่างใด

ดังนั้นบุคคลดังกล่าวจึงไม่สามารถอ้างว่าเป็นจุดยืนของมหาวิทยาลัย ในทางกลับกัน การแถลงดังกล่าวคือพฤติกรรมการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัย พวกเราจึงขอให้อาจารย์กลุ่มดังกล่าวยุติพฤติกรรมนั้น เพื่อไม่ให้เป็นที่เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงและกระทบต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2.ตามที่ รศ.ดร.สุทธิพงศ์ หกสุวรรณ อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบุในการแถลงข่าวตามที่ปรากฏในสื่อมวลชนว่า “การเคลื่อนไหวต่างๆ อาจถูกชักนำโดยครูอาจารย์ที่มีความเห็นต่างทางการเมือง ครูอาจารย์บางท่านมีเบื้องหลังผูกพันเกี่ยวกับนักการเมือง ผูกพันกับองค์การต่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องของผลประโยชน์ ไม่ว่ากลุ่มไหนมีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมด”

พวกเราขอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวเพราะปราศจากข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิง และขอประณามพฤติกรรมที่เป็นการกล่าวหาและใส่ร้ายป้ายสีดังกล่าว เพราะเป็นการละเมิดผู้อื่นที่เห็นต่างด้วยวิธีการที่ปัญญาชนโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นอาจารย์ไม่ควรกระทำ

3.ตามที่มีการเสนอตามสื่อมวลชนโดยอ้างการแถลงดังกล่าวระบุว่า “ซึ่งกลุ่มอาจารย์ หรือนิสิต นักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวก่อนหน้านั้น ทั้งทางสื่อสังคมออนไลน์ หรือในนามกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดก็ตาม ถือเป็นการกระทำส่วนบุคคล ทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น” รวมทั้งที่แถลงว่า “จากนี้ไป 2 มหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่กำกับดูแลกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ไม่นิ่งเฉยเพิกเฉย”

พวกเราเห็นว่า นอกจากเป็นการแอบอ้างชื่อมหาวิทยาลัยแล้ว กลุ่มคนเหล่านี้ก็ไม่มีสิทธิกล่าวอ้างว่าทางมหาวิทยาลัยจะรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบ รวมทั้งไม่มีอำนาจในการกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆ เพราะคณาจารย์ที่แถลงเหล่านั้นไม่ใช่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชา และแม้ว่าเป็นผู้บังคับบัญชาก็ไม่สามารถกล่าวเช่นนั้นได้ เพราะการแสดงออกทางการเมืองอย่างสันติ เป็นสิทธิที่ชอบธรรม นอกจากนั้น การแถลงดังกล่าวยังถือว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวมีท่าทีที่คุกคามคณาจารย์ที่เห็นต่าง

4.พวกเราขอยืนยันหลักการที่ว่า ประชาธิปไตยไม่ใช่แค่เป้าหมาย แต่เป็นกระบวนการด้วย ดังนั้น กระบวนการให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยจึงต้องเป็นประชาธิปไตยด้วย ดังนั้น ทุกคนในสังคมจึงมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกทางการเมืองอย่างสันติ และถึงแม้ว่าคนในสังคมจะมีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกัน แต่สิทธินั้นก็ต้องได้รับความเคารพ

ด้วยความสมานฉันท์
คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
10 กรกฎาคม 2558

สำหรับคณาจารย์ที่ร่วมออกแถลงการณ์ครั้งนี้ประกอบด้วย กนกกุล มาเวียง คะนอง พิลุน จีรวัฒน์ เจริญสุข ชาคริต ขันนาโพธิ์ ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ ณรุจน์ วศินปิยมงคล (อดีตอาจารย์ มมส. ปัจจุบันเป็นอาจารย์ที่ ม.อุบล) ดวงเด่น นาคสีหราช ทิพสุดา ญาณาภิรัต ธวัชชัย ป้องศรี นิลุบล ไพเราะ นุจรี ใจประนบ
ประสิทธิ์ สว่างศรี ปฤณ เทพนรินทร์ ลลิตา หาญวงษ์ วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ วินัย ผลเจริญ ศศิประภา จันทวงศ์ โศภิต ชีวะพานิชย์ สมชัย ภัทรธนานันท์ สุวิชชาน อิ่นอุดม อลงกรณ์ อรรคแสง อัจจิมา แสงรัตน์ อุทก พิเคราะห์ฤกษ์

ส่วนรายชื่อศิษย์เก่า ประกอบด้วย กนกวรรณ สุขกมล กรองกาญจน์ เขียวศรี กฤษฎา ถนอมสัตย์ กสิญาณินท์ บุญลีประสิทธิ์ กุลวรรณ มุทุกันต์ ไกรพิชญ์ ธนัตย์จิระพร จันทร์ทร ปัญญาวัน จันทร์ศรี ทรงคาศรี จุฑาภรณ์ ป้องคำลา ชนากร ปรีชา ชานนท์ ไชยทองดี (ศิษย์เก่า มรภ.สารคาม) ฐิติมา คงประเสริฐ
ณัฐทวี เนมิน เดชา ลุนอุบล ทิวาพร วิลามาศ ธณิตา นามอาษา ธนาดุล กาญวิจิตร ธัญลักษณ์ ตงศิริ นพพล แก่งจำปา นภดล สิงหา นรเศรษฐ์ นาหนองตูม นฤดม พิมพ์ศรี นันท์นภัส เมืองวงษ์ นิรุตน์ มายูร นีรนุช แสนสุริวงค์ บรรพต ขาวสลับ ประพาภรณ์ พุทธา ปริศนา มั่งคั่ง นิตยา ราชประสิทธิ์ พงษ์นเรศ ตาลวิลาศ
พจน์กวิน กองนอก พนพิพัฒน์ สมพงพัด พรธิษา ห่องคำ พรพิมล พลพร้อม พรรณา น้อยหลุบเลา พรรณิภา ใยแสง พัฒนพงษ์ รอบวงจันทร์ พิทักษ์ ละวิสิทธิ์ พิมพาภรณ์ เงินคำ พีชญา พิมโคตร เพ็ญพิศ ชงักรัมย์ เพิ่มพูล นาถมทอง ไพรินทร์ เสาะสาย ภมร ภูผิวผา ภูริชญา เกียรติบุญญาฤทธิ์ เมธาวี สมบูรณ์การณ์ ยุทธนา ลุนสำโรง รัชดา วิจิตรปัญญา วราพร ครามบุตร วรุฒ จักรวรรดิ วัชรชาย หาญจำปา วิชฎากร แสนองอาจ วิภาดา ฉุนกล้า วิษณุวัฒน์ หาจันทรศรี เศรษฐศาสตร์ วัตรโศก สหพล วิเศษศรี สิทธิชัย ระหาญนอก สุขุมพจน์ คำสุขุม สุทธิรักษ์ ฮาดสม สุภาพร นามนัย อนุชิต สิงห์สุวรรณ อัญชลี ศรีสุโคตร อิทธิพล ไชยศรี

รายชื่อนิสิตปัจจุบัน ประกอบด้วย กนกกาญจน์ โครตวงศ์ กรองขวัญ สิริทวีอรรถน์ กรัณยกร วันโพนทอง
กริษณุภูมิ นิลนามะ เกรียงศักดิ์ ศรีนอ โกเมน จันทะสิงห์ ขวัญชนก ตายัง ขวัญชัย มูลปลัด คณาวินท์ ณอัคร โชคเจริญ จักรกฤษณ์ ดีสงคราม จิรายุทธ ดวงทา จิรายุทธ บุญชะโด จีรภา สมพงษ์ ชฎาภรณ์ นาคะอินทร์ ชนก พิสัยพันธ์ ชรินทร์ ทานู ชาญณรงค์ เหมือนปั้น ชิดพงศ์ บาทชารี เชาวรัตนฤทธิ์ บุตรมา ณนคร ฐิติกรยินดี ณัฐธิดา ศิริวัฒนโชติกุล ณัฐพล ขอยืมกลาง ตะวัน สีโคตร เต็มสิริ เบ้าศิลป์ ทิตศาสตร์ สุดแสน ทิวา นินทะสิงห์ เทวฤทธิ์ นูนวน ธิติพล โทแก้ว ธัญญาธร นวลไทย ธันยธรณ์ พลายงาม ธิชากร สุนทรศิริ นพรัตน์ หนูทัศน์ นันทิกานต์ ชัยบุรี นาวินทร์ ลครแก้ว บัณฑิต หอมเกษ ปรางทิพย์ สัมพโว ปัณณวิชญ์ ศรีอรนันต์ พงศ์ศิริ พวงศรีเคน พงษ์พัฒน์ ยะพลหา พชรพล กุลชาติ พัชราภร ชนภัณฑารักษ์ พัชราภา ผิวผ่อง พัชรินทร์ หัสดง พิเชษฐ์ บึงมุม พิมพ์ใจ บัวแย้ม ภคินี สุขรมย์ ภานุพงษ์ กาญจนวรางกูร มงคล ปัญญาประชุม มนฑณา กอมาตย์ รัชช ศิลวิชัย วรัญญา สุมาริธรรม วราภรณ์ ศรี วันเฉลิม ศรีวิเชียร วันทนีย์ มุกดาปกรณ์ วิไลลักษณ์ โสภาอุทก วิวัฒน์ ดาริเวศน์ วีระศักดิ์ ไชยคุณ ศตายุ สมสถิตกุล ศรัณย์ ถุงจินดา ศรัณยู บุญไทย ศิลปิน ทอดแสน ศิวะ โลโห ศุฑาวัฒน์ ไชยสา สกุล สาวิสิทธิ์ สนธิชา ภูถาดงา สราวุธ สะภา สัญญา ธงชัย สาวิตรี ดวงศรี สิริภา พงษ์แสงทอง สิริรัตน์ ตู้ภูมิ สิริลักษณ์ ชัยชนะ สุภัทรา พันนา สุภาพร ทองชมภู สุเมธ อาจเดช สุรเดช หรสิทธิ์ สุรนาท ทองทัพ สุวัลยา โต๊ะสิงห์ สุวิศิษฐ์ ดีรบรัมย์ หฤษฎ์ ไชยคำจันทร์ อธิวัฒน์ เสนเคน อนิรุทร์ มูลวันดี อนุชา สาระศรี อรทัย พรมมาคุณ อรรถพล ยตะโคตร อาทร บุญต่อ อำพน ผลเจริญ
 


กลับขึ้นด้านบน