พบประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมงดดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษาปีก่อน 8 ล้านคน

พบประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมงดดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษาปีก่อน 8 ล้านคน

พบประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมงดดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษาปีก่อน 8 ล้านคน

รูปข่าว : พบประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมงดดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษาปีก่อน 8 ล้านคน

พบประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมงดดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษาปีก่อน 8 ล้านคน ผลสำรวจพฤติกรรมการดื่มของประชาชนช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 2557 พบประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมงดดื่มเหล้าตลอดช่วงพรรษาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษามากถึงร้อยละ 83.4 หรือประมาณ 8 ล้านคน

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และชมรมจักรยาน 9 จังหวัด ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์งดเหล้าช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ภายใต้ชื่อ "ปั่น 999 คาราวานบุญ งดเหล้าครบพรรษา ถวายผ้าป่าชุมชนคนสู้เหล้า ไถ่ชีวิตนักดื่ม" โดยเคลื่อนขบวนจากวัดอรุณราชวรวิหาร ไปยังวัดไผ่เหลือง จ.นนทบุรี ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นทั้งหมด 9 วัด 9 จังหวัดในเขตภาคกลาง เป็นเวลา 9 วัน เพื่อทำบุญถวายผ้าป่าอุทิศส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตจากภัยที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอุบัติภัยที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้จักรยาน
 
ผลสำรวจพฤติกรรมการดื่มของประชาชนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาปีที่ผ่านมาของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยดื่มแอลกอฮอล์ งดดื่มในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ร้อยละ 83.4 โดยร้อยละ 39.4 งดตลอดเทศกาลเข้าพรรษา ร้อยละ 23.3 งดเป็นบางช่วง และร้อยละ 20.8 ไม่งด แต่ลดปริมาณลง
 
นอกจากนี้ ยังพบว่าการจัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้า ส่งผลให้ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มลง โดยงดดื่มตลอดช่วงเข้าพรรษามากถึง 8 ล้านคน จาก 17 ล้านคน และประมาณ 9 ล้านคน ลดการดื่ม เพราะช่วยประหยัดเงินเฉลี่ยคนละ 1,455 บาท


กลับขึ้นด้านบน