ประธาน สปช.รับร่างรัฐธรรมนูญ ร่างแรกแล้ว

ประธาน สปช.รับร่างรัฐธรรมนูญ ร่างแรกแล้ว

ประธาน สปช.รับร่างรัฐธรรมนูญ ร่างแรกแล้ว

รูปข่าว : ประธาน สปช.รับร่างรัฐธรรมนูญ ร่างแรกแล้ว

ประธาน สปช.รับร่างรัฐธรรมนูญ ร่างแรกแล้ว คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกให้นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) แล้ว ก่อนสมาชิก สปช.จะเข้ารับร่าง เพื่อนำไปศึกษา และเตรียมพร้อมอภิปรายแปรญัตติ ขณะที่วิป สปช.แถลงชี้แจงความพร้อมในการประชุมอภิปราย ระหว่างวันที่ 20 - 26 เมษายนนี้

คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ (วิป สปช.) แถลงยืนยันได้รับร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกจากคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้ว เมื่อเวลา 7.49 น. ของวันนี้ (17เม.ย.2558) และช่วงบ่ายนี้จะแจกจ่ายให้สมาชิก สปช. เพื่อนำไปศึกษา และเตรียมพร้อมอภิปรายแปรญัตติ ทั้งนี้ ยังถึงความพร้อมในการพิจารณาและอภิปราย เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญอย่างเปิดกว้าง รอบด้าน และสร้างสรรค์
 
วิป สปช.ระบุว่า ตั้งแต่วันนี้ คณะกรรมธิการปฏิรูป ทั้ง 18 คณะ จะนัดหารือถึงแนวทางการอภิปราย ขณะที่ประชาชนสามารถส่งความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญผ่านสมาชิก สปช.ทั้ง 77 จังหวัดได้
 
สำหรับการประชุม สปช.เพื่อพิจารณาอภิปรายร่างแรกในวันที่ 20 - 26 เมษายนนี้ โดยประธาน สปช.ได้ปรับแผนการอภิปรายใหม่ โดยให้ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปแต่ละคณะ อภิปรายคนละ 30 นาที และสมาชิกคนละ 15 - 20 นาที และให้แจ้งความจำนงสำหรับการอภิปรายได้ตั้งแต่วันนี้ 


กลับขึ้นด้านบน