"ดร.เสรี ศุภราทิตย์" วิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้ง ประจำวันที่ 11 ก.ค.

"ดร.เสรี ศุภราทิตย์" วิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้ง ประจำวันที่ 11 ก.ค.

"ดร.เสรี ศุภราทิตย์" วิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้ง ประจำวันที่ 11 ก.ค.

รูปข่าว : "ดร.เสรี ศุภราทิตย์" วิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้ง ประจำวันที่ 11 ก.ค.

น้ำใช้การได้ในเขื่อนหลัก 4 แห่งในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือเพียงร้อยละ 3 ท่ามกลางเสียงเรียกร้องของเกษตรกรในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ให้รัฐบาลเข้ามาช่วยแบ่งปันน้ำอย่างเป็นธรรม ล่าสุดรัฐบาลกำลังเร่งรัดจัดตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติขึ้นเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการน้ำทั้งหมด


กลับขึ้นด้านบน