สระบุรีขาดแคลนน้ำดิบผลิตน้ำประปา กระทบปชช.กว่า 1 หมื่นครัวเรือน

สระบุรีขาดแคลนน้ำดิบผลิตน้ำประปา กระทบปชช.กว่า 1 หมื่นครัวเรือน

สระบุรีขาดแคลนน้ำดิบผลิตน้ำประปา กระทบปชช.กว่า 1 หมื่นครัวเรือน

รูปข่าว : สระบุรีขาดแคลนน้ำดิบผลิตน้ำประปา กระทบปชช.กว่า 1 หมื่นครัวเรือน

สระบุรีขาดแคลนน้ำดิบผลิตน้ำประปา กระทบปชช.กว่า 1 หมื่นครัวเรือน นอกจากจ.ปทุมธานีแล้ว จ.สระบุรีก็ประสบปัญหาน้ำดิบไม่เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาเช่นกัน ส่งผลให้ประชาชนกว่า 10,000 ครัวเรือนในพื้นที่ 5 อำเภอขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค

วันนี้ (12 ก.ค.2558) คลองชัยนาท-ป่าสัก ในอ.หนองโดน จ.สระบุรี ที่มีระดับความลึกประมาณ 5 เมตรอยู่ในสภาพแห้งขอด ไม่มีน้ำเหลือสำหรับนำไปผลิตน้ำประปา ทำให้การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพระพุทธบาท ต้องหยุดจ่ายน้ำ ทำให้ประชาชนกว่า 10,000 ครอบครัวในพื้นที่รับผิดชอบได้รับผลกระทบ

ช่วงเที่ยงของวันนี้ (12 ก.ค.2558) เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งและเปิดเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อนำน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่คลองชัยนาท-ป่าสัก ซึ่งเจ้าหน้าที่หวังว่าจะช่วยเพิ่มน้ำให้เพียงพอสำหรับนำไปผลิตน้ำประปาได้

นายภาณุกิจ ดิษพึ่ง ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 10 กล่าวว่า ปริมาณน้ำที่สูบมาเพิ่มเติมนี้น่าจะเพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา แต่ก็ต้องดูว่าน้ำจะไหลไปถึงไหน ใช้เวล่าเท่าไหร่ เพราะคลองชัยนาท-ป่าสักมีระยะทางยาวมาก

ระหว่างที่น้ำที่สูบมาเพิ่มเติมยังเดินทางมาไม่ถึงจุดที่สูบน้ำประปา เจ้าหน้าที่จะทำร่องชักน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ไหลจากแม่น้ำป่าสักส่งไปยังจุดสูบน้ำประปาพระพุทธบาท

ในเขตเทศบาลเมืองพระพุทธบาท ประชาชนเริ่มปรับตัวเข้ากับน้ำประปาที่มีน้อยลง โดยใช้น้ำน้อยลงหรือใช้เท่าที่จำเป็น รวมทั้งสำรองน้ำไว้ใช้ซึ่งคาดว่าจะใช้ได้อีกเพียง 10 วันเท่านั้น บางครอบครัวมีบ่อน้ำบาดาลไว้ใช้ แต่ก็ต้องซื้อน้ำดื่ม เพราะน้ำบาดาลใช้สำหรับการอุปโภคเท่านั้น และวันนี้เป็นวันแรกที่เทศบาลพระพุทธบาทนำรถน้ำมาแจกจ่ายให้ชาวบ้านซึ่งนำภาชนะมารอรับน้ำจำนวนมาก แต่รถจัดส่งน้ำก็ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่

ขณะที่โรงพยาบาลพระพุทธบาทได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำประปาเช่นกัน เพราะโรงพยาบาลต้องใช้น้ำปริมาณมาก ขณะนี้โรงพยาบาลอาศัยน้ำที่หลายหน่วยงานจัดส่งมาให้เพียงพอกับการบริการทางการแพทย์


กลับขึ้นด้านบน