ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแถลงจุดยืนไม่ควบรวมองค์กรกับ กสม.

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแถลงจุดยืนไม่ควบรวมองค์กรกับ กสม.

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแถลงจุดยืนไม่ควบรวมองค์กรกับ กสม.

รูปข่าว : ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแถลงจุดยืนไม่ควบรวมองค์กรกับ กสม.

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแถลงจุดยืนไม่ควบรวมองค์กรกับ กสม. ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแถลงจุดยืนไม่ควบรวมองค์กรกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชี้บทบาทของ 2 องค์กรไม่ซ้ำซ้อนกัน แต่เชื่อมโยงกันมากกว่า

ศ.ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงจุดยืนว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ควบรวมองค์กรกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอ เพราะมีหลายองค์ประกอบที่ขัดกันระหว่าง 2 องค์กร โดยเฉพาะอัตลักษณ์องค์กร ขณะที่บทบาทของ 2 องค์กรไม่ได้ซ้ำซ้อนกัน แต่เป็นบทบาทที่เชื่อมโยงกันมากกว่า จากนี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินจะชี้แจงเหตุผลทั้งหมดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญต่อไป เช่นเดียวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีจุดยืนเดียวกัน


กลับขึ้นด้านบน