"ดร.เสรี ศุภราทิตย์" วิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้ง ประจำวันที่ 14 ก.ค.

"ดร.เสรี ศุภราทิตย์" วิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้ง ประจำวันที่ 14 ก.ค.

"ดร.เสรี ศุภราทิตย์" วิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้ง ประจำวันที่ 14 ก.ค.

รูปข่าว : "ดร.เสรี ศุภราทิตย์" วิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้ง ประจำวันที่ 14 ก.ค.

 จากการลงพื้นที่ที่ จ.สุพรรณบุรีและจ.ชัยนาท พบว่าเกษตรกรมีความกังวลจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติในวันนี้ (14 ก.ค.2558) ลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเหลือ 18 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน และแม้ว่ารัฐบาลขอความร่วมมือให้งดการสูบน้ำ เกษตรกรกลับเร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่ทำการเกษตร ขณะที่ค่าความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นและมีความเป็นไปได้สูงว่าชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะต้องลิ้มรสกับน้ำประปาที่มีรสกร่อยจากระดับความเค็มที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณน้ำจืดที่น้อย


กลับขึ้นด้านบน