ดีเดย์ 1 ส.ค.จัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์ ใช้ป้ายดำรับ-ส่งผู้โดยสารปรับไม่เกิน 2,000 บ.

ดีเดย์ 1 ส.ค.จัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์ ใช้ป้ายดำรับ-ส่งผู้โดยสารปรับไม่เกิน 2,000 บ.

ดีเดย์ 1 ส.ค.จัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์ ใช้ป้ายดำรับ-ส่งผู้โดยสารปรับไม่เกิน 2,000 บ.

รูปข่าว : ดีเดย์ 1 ส.ค.จัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์ ใช้ป้ายดำรับ-ส่งผู้โดยสารปรับไม่เกิน 2,000 บ.

ดีเดย์ 1 ส.ค.จัดระเบียบวินมอเตอร์ไซค์ ใช้ป้ายดำรับ-ส่งผู้โดยสารปรับไม่เกิน 2,000 บ. กรมการขนส่งทางบก ดีเดย์วันที่ 1 ส.ค.จักระเบียบวินมอเตอร์ไซค์ ต้องจดทะเบียนถูกต้อง ผู้ขับรถ เสื้อวิน บัตรประจำตัว และรถจะต้องมีข้อมูลตรงกัน หากพบการนำรถมอเตอร์ไซค์ป้ายดำมาใช้รับ-ส่งผู้โดยสารมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

วันนี้ (15 ก.ค.2558) การดำเนินการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า มีการจัดระเบียบมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 กำหนดให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างจะต้องนำรถจักรยานยนต์มาจดทะเบียนเป็นรถสาธารณะ หรือ ป้ายเหลือง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยห้ามนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ป้ายดำ) มารับจ้างขนส่งผู้โดยสารและกำหนดให้ใช้เสื้อวินรูปแบบใหม่ที่แสดงบัตรประจำตัวและหมายเลขประจำตัวที่ถูกต้องตรงกัน กำหนดให้สถานที่จอดรถมอเตอร์ไซต์รอผู้โดยสาร

ปัจจุบันมีวินรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ได้รับอนุญาตแล้ว จำนวน 5,477 วิน  และดำเนินการจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะแล้ว จำนวน 83,299 คัน ซึ่งได้ทยอยส่งมอบเสื้อวินให้ผู้ลงทะเบียนเกือบครบถ้วนแล้ว ยังขาดเพียงร้อยละ 10 ที่ยังมีปัญหาการขอใบอนุญาตให้เป็นใบขับขี่รถสาธารณะ

ส่วนในวันที่ 1 ส.ค.นี้ กรมการขนส่งทางบก ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานคร จะตรวจสอบการให้บริการของรถจักรยานยนต์ที่ให้บริการจะต้องจดทะเบียนถูกต้อง ผู้ขับรถ เสื้อวิน บัตรประจำตัวและรถจะต้องมีข้อมูลที่ตรงกัน ซึ่งหากพบการนำรถจักรยานยนตป้ายดำมาใช้รับส่งผู้โดยสารจะถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาท แต่งกายไม่ถูกต้องตามประกาศของกรมการขนส่งทางบกปรับไม่เกิน 1,000 บาทและไม่แสดงใบอนุญาตขับรถปรับไม่เกิน 1,000 บาท ยกเว้นอยู่ในกรณีระหว่างการผ่อนผัน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะอนุโลมให้จนถึงสิ้นปีนี้ (2558)

ส่วนปัญหาการใช้ป้ายแดงผิดไปจากวัตถุประสงค์ของกฏหมายและนำรถป้ายแดงมาใช้งานบนถนนโดยไม่จดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีให้ถูกต้อง ส่งผลให้รัฐสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีและยากต่อการติดตามและตรวจสอบกรณีที่รถสูญหาย หรือ นำไปก่ออาชญากรรม

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมการขนส่งทางบกจึงได้นำเสนอแนวคิดในการยกเลิกการใช้ป้ายแดง โดยจะกำหนดขั้นตอนการจดทะเบียนรถใหม่ โดยขณะนี้แนวคิดดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่า จะใช้ระยะเวลาจนถึงสิ้นปี 2558 ในการพิจารณาร่างกฏหมายจึงจะแล้วเสร็จ ซึ่งจะประกาศและบังคับใช้ได้ประมาณต้นปี 2560 โดยระหว่างนี้ป้ายแดงยังสามารถวิ่งตามถนนได้ตามปกติ


กลับขึ้นด้านบน