ปัญหาจัดการน้ำพื้นที่ต้นน้ำและท้ายน้ำ จ.สุพรรณบุรี

ปัญหาจัดการน้ำพื้นที่ต้นน้ำและท้ายน้ำ จ.สุพรรณบุรี

ปัญหาจัดการน้ำพื้นที่ต้นน้ำและท้ายน้ำ จ.สุพรรณบุรี

รูปข่าว : ปัญหาจัดการน้ำพื้นที่ต้นน้ำและท้ายน้ำ จ.สุพรรณบุรี

ปัญหาจัดการน้ำพื้นที่ต้นน้ำและท้ายน้ำ จ.สุพรรณบุรี ชาวนาในพื้นที่ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ที่ต้องรับน้ำจากคลอง 2 ขวา ต่อจากอ.สามชุก ต้องขอให้ชาวนาที่อยู่ต้นน้ำ หยุดสูบน้ำทำนา เพราะขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำดิบผลิตน้ำประปา

วันนี้ (16 ก.ค.2558) ชาวนาในอ.ดอนเจดีย์ ที่อยู่ในพื้นที่ท้ายน้ำที่ต้องรับน้ำต่อจาก อ.สามชุก พาทีมข่าวไทยพีบีเอสสำรวจพื้นที่ที่กำลังยืนต้นตายเกือบแทบทุกพื้นที่ เพื่อยืนยันว่าไม่ต้องการใช้น้ำมาทำนาแล้ว แม้ว่าจะมีฝนตกลงมาหรือระบายน้ำมาช่วยก็ไม่สามารถช่วยได้ แต่ต้องการให้พื้นที่ต้นน้ำแบ่งน้ำมาผลิตน้ำประปา

วรภพ ฉิมพันธ์ ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ระบุว่า แต่ละพื้นที่ควรปรับแผนการใช้น้ำให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ที่ให้หยุดสูบน้ำเข้านาเพื่อสำรองไว้เพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั้น และหากฝนตกทิ้งช่วงไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคม ก็จะเกิดวิกฤตแย่งน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาของคนพื้นที่ท้ายน้ำและต้นน้ำได้

หลังจากที่มีมติ ครม.ให้ชาวนาหยุดสูบน้ำในช่วงนี้ไปก่อนเพื่อสำรองน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค เสียงตามสายก็ได้ประกาศให้ชาวนาที่อยู่ต้นน้ำ ต.บ้านสระ อ.สามชุก ให้หยุดสูบน้ำจากคลอง 2 ขวา ให้หยุดสูบน้ำเข้านา เพื่อที่จะส่งน้ำไปให้กับพื้นที่ท้ายคลองในอ.ดอนเจดีย์ และอ.เมือง กว่า 10,000 ครัวเรือนที่กำลังรอรับน้ำอยู่ ซึ่งเป็นการส่งสัญญานเตือนให้รู้ว่าวันนี้น้ำต้นทุนทำนามีน้อยลงทุกวัน ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา(15 ก.ค.) ทีมข่าวได้สำรวจจุดตั้งเครื่องสูบน้ำตลอดริมคลอง 2 ขวาพบว่า ชาวบ้านยอมหยุดสูบน้ำจากคลอง และมีการทยอยถอนเครื่องสูบน้ำตลอดทั้งคืน สิ่งที่เห็นได้ชัดหลังจากชาวนาหยุดสูบน้ำคือระดับน้ำในคลองเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ตลอดความยาวกว่า 50 เมตรของคลอง 2 ขวา ที่ยังเป็นปัญหาขณะนี้คือน้ำยังไหลไปไม่ถึงครึ่งทาง

ขณะที่เจ้าหน้าที่กองรักษาความสงบเรียบร้อยทหาร จ.กาญจนบุรี ที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ต้องออกตรวจพื้นที่ตั้งแต่ต้นน้ำ เพราะว่าน้ำที่ระบายเข้าคลองมีน้อย แต่ปริมาณการสูบน้ำกลับเพิ่มขึ้นทุกวัน และได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวนาใช้น้ำอย่างประหยัด เพราะว่ายังมีพื้นที่ที่ยังขาดแคลนน้ำดิบผลิตน้ำประปา


กลับขึ้นด้านบน