สศก.คาดภัยแล้งทำให้สินค้าเกษตร-บริการหดตัว ติดลบร้อยละ 3.3-4.3

สศก.คาดภัยแล้งทำให้สินค้าเกษตร-บริการหดตัว ติดลบร้อยละ 3.3-4.3

สศก.คาดภัยแล้งทำให้สินค้าเกษตร-บริการหดตัว ติดลบร้อยละ 3.3-4.3

รูปข่าว : สศก.คาดภัยแล้งทำให้สินค้าเกษตร-บริการหดตัว ติดลบร้อยละ 3.3-4.3

สศก.คาดภัยแล้งทำให้สินค้าเกษตร-บริการหดตัว ติดลบร้อยละ 3.3-4.3 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุจากปัญหาภัยแล้งส่งผลให้สินค้าเกษตรและบริการหดตัว คาดทั้งปีจะติดลบร้อยละ 3.3-4.3

วันนี้ (16 ก.ค.2558) นายสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่าภาวะเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกปี 2558 ติดลบร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557  เนื่องจากการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชะลอตัวร้อยละ 9.4 เพราะประเทศคู่ค้าได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลง ทำให้ชะลอการนำเข้าสินค้าเกษตรของไทย รวมถึงสภาพดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้ไทยเผชิญปัญหาภัยแล้งตั้งแต่ปลายปี 2557 ซึ่งภาครัฐต้องขอความร่วมมือชาวนางดทำนาปรังและนาปี

โดยครึ่งปีแรก 2558 พบว่าสาขาพืชหดตัวร้อยละ 7.3 เนื่องจากผลผลิตข้าวนาปรังลดลง นอกจากนี้ยังมียางพารา สับปะรดโรงงาน ลำไย ทุเรียน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแลัง ทำให้ผลผลิตลดลง สาขาบริการทางการเกษตรหดตัวร้อยละ 6.6 จากบริการที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวลดลง ส่วนสาขาที่ยังขยายตัวได้ดี คือ สาขาปศุสัตว์ สาขาประมง และป่าไม้

สำหรับแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2558 คาดว่าทั้งปีจะติดลบร้อยละ 3.3-4.3 โดยสาขาพืช คาดว่าจะติดลบร้อยละ 6-7 จากสถานการณ์ภัยแล้ง ปรากฎการณ์เอลนีโญ่และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้น


กลับขึ้นด้านบน