"พล.อ.ประยุทธ์-พล.อ.ประวิตร" ปฏิเสธชี้แจงปรับ ครม.

"พล.อ.ประยุทธ์-พล.อ.ประวิตร" ปฏิเสธชี้แจงปรับ ครม.

"พล.อ.ประยุทธ์-พล.อ.ประวิตร" ปฏิเสธชี้แจงปรับ ครม.

รูปข่าว : "พล.อ.ประยุทธ์-พล.อ.ประวิตร" ปฏิเสธชี้แจงปรับ ครม.

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเตรียมประชุมและลงมติขอขยายเวลาการทำงานออกไปอีก 30 วันในวันที่ 21 ก.ค.นี้ ก่อนนำเรื่องขออนุมัติจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปฏิเสธที่จะให้ความชัดเจนในการปรับ ครม. โดยเฉพาะรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ

ระหว่างกล่าวเปิดงานสัมนาระดับชาติ ด้านการพัฒนาธุรกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ต้องเป็นความร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่จะสร้างขึ้นและขับเคลื่อนไปด้วยกันไม่เฉพาะด้านการเมืองเท่านั้น พร้อมชี้แจงว่า รัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับแก้ไขเพิ่มเติมมีผลบังคบใช้แล้วก็จะสามารถทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ ก่อนเดินหน้าสู่การเลือกตั้งตามโรดแมปต่อไปแต่ระหว่างนี้ก็ต้องเร่งรัดแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ จึงฝากทำความเข้าใจกับผู้ที่โจมตีและวิจารณ์ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนด้วย

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวเชิงปรารภว่า รัฐบาลพร้อมจะปฏิบัติตามโรดแมปและรับมือกับทุกปัญหา หากจะพ้นจากหน้าที่ อาจไม่ใช่การถูกปรับ ครม. แต่น่าจะเกิดจากการลาออกด้วยเหตุผลเหนื่อยกับภารกิจและก่อนหน้านี้

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ว่า ยังไม่มีการหารือกับนายกรัฐมนตรี ถึงกรณีการปรับ ครม. ด้านเศรษฐกิจ หรือการเชิญนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เข้าร่วม ครม.และเห็นว่า การปรับ ครม.หรือไม่ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี แต่ยืนยันว่า ผู้เกี่ยวข้องกับงานด้านเศรษฐกิจทุกคน มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่

ส่วนคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างฯ ยืนยันถึงเหตุและผลในการขอขยายเวลาการทำงานออกไปไม่เกิน 30 วัน ซึ่งคงต้องหารือร่วมกันและลงมติเป็นความเห็นชอบ ในวันที่ 21 ก.ค.นี้ ก่อนนำเรื่องเสนอและขออนุมัติจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

เมื่อเย็นวานนี้ (15 ก.ค.2558) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา สำนักนายกรัฐมนตรี เผยแพร่ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญชั่วคราว ปี 2557 ให้มีผลบังคับใช้แล้ว รวม 9 มาตรา โดยสาระสำคัญหนดให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องจัดทำประชามติ, เปิดทางให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญขอขยายเวลาการพิจารณาได้ไม่เกิน 30 วันและเปิดทางให้ผู้ที่เคยถูกตัดสิทธิ์5 ปี เข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง รวมถึงการกำหนดวาระสิ้นสุดหน้าที่ของ สปช. และการจัดตั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ


กลับขึ้นด้านบน