"กาลาปากอส" ได้รางวัลสนามบินสีเขียวแห่งแรกของโลก

"กาลาปากอส" ได้รางวัลสนามบินสีเขียวแห่งแรกของโลก

"กาลาปากอส" ได้รางวัลสนามบินสีเขียวแห่งแรกของโลก

รูปข่าว : "กาลาปากอส" ได้รางวัลสนามบินสีเขียวแห่งแรกของโลก

ท่าอากาศยานในหมู่เกาะกาลาปากอส ประเทศเอกวาดอร์ ได้รับรางวัลรับรางวัลท่าอากาศยานสีเขียวแห่งแรกของโลก จากสภาอาคารสีเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา

ท่าอากาศยานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนเกาะบัลตราหมู่เกาะกาลาปากอส ในประเทศเอกวาดอร์ ได้รับรางวัลผู้นำในการออกแบบที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นแห่งแรกของโลก จากสภาอาคารสีเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา โดยโครงสร้างของท่าอากาศยานแห่งนี้กว่าร้อยละ 80 เป็นวัสดุรีไซเคิลที่ได้มาจากอาคารของท่าอากาศยานเดิม สนามบินแห่งนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด รวมทั้งมีระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเลเพื่อใช้ในอาคารผู้โดยสาร
 
ประธานบริษัทอีโคแกล คอร์เปอเรชั่น ซึ่งบริหารงานท่าอากาศยาน เปิดเผยว่า บริษัทมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของท่าอากาศยานแห่งนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากแทบทุกขั้นตอนของการก่อสร้างเป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยต้องใส่ใจรายละเอียด ขณะเดียวกัน ต้องคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากทั่วโลก
 
ทั้งนี้ หมู่เกาะกาลาปากอสตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งของประเทศเอกวาดอร์ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 1,000 กิโลเมตร เป็นถิ่นอาศัยของสัตว์หลายร้อยชนิดที่ไม่พบในที่อื่นใดของโลก


กลับขึ้นด้านบน