ชาวนาสามชุก จ.สุพรรณบุรี ยอมปล่อยน้ำให้คนท้ายน้ำ หลังทหาร-ชลประทานเข้าเจรจา

ชาวนาสามชุก จ.สุพรรณบุรี ยอมปล่อยน้ำให้คนท้ายน้ำ หลังทหาร-ชลประทานเข้าเจรจา

ชาวนาสามชุก จ.สุพรรณบุรี ยอมปล่อยน้ำให้คนท้ายน้ำ หลังทหาร-ชลประทานเข้าเจรจา

รูปข่าว : ชาวนาสามชุก จ.สุพรรณบุรี ยอมปล่อยน้ำให้คนท้ายน้ำ หลังทหาร-ชลประทานเข้าเจรจา

ชาวนาสามชุก จ.สุพรรณบุรี ยอมปล่อยน้ำให้คนท้ายน้ำ หลังทหาร-ชลประทานเข้าเจรจา ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนต้นน้ำและท้ายน้ำใน จ.สุพรรณบุรี ยังคงตึงเครียดเมื่อคนที่อยู่ต้นน้ำส่วนหนึ่งสูบน้ำไปใช้ในพื้นที่การเกษตร ขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องการให้เกษตรกรหยุดสูบน้ำเพื่อให้ปริมาณน้ำมีเพียงพอสำหรับนำไปผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคด้านท้ายน้ำ ซึ่งวันนี้ (16 ก.ค.2558) เจ้าหน้าที่ทหารและกรมชลประทานต้องเข้ามาเจรจาขอให้ชาวนาใน อ.สามชุก ที่อยู่บริเวณต้นน้ำรื้อฝายกั้นน้ำเพื่อแบ่งปันน้ำให้พื้นที่ปลายน้ำ

ชาวนาในพื้นที่ ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี มีสีหน้าที่กังวลใจเมื่อกระสอบทรายที่น้ำมากั้นเพื่อทดน้ำในคลองกระเสียวท่าระกำกว่า 100 กระสอบถูกรื้อออก หลังจากที่เจ้าหน้าที่ทหารและกรมชลประทานสามชุกเข้ามาเจรจาขอความร่วมมือจากชาวนาที่อยู่ในบริเวณต้นน้ำให้แบ่งปันน้ำไปยังพื้นที่ปลายน้ำในอำเภอดอนเจดีย์ และอำเภอเมือง ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 14 ก.ค.ที่ให้หยุดสูบน้ำทำนาและลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

เมื่อชาวนารับฟังข้อมูลจากเจ้าหน้าที่แล้วจึงยินยอมรื้อกระสอบทรายออกทั้งหมด แต่มีข้อแม้ว่าต้องจัดรอบเวรการใช้น้ำระหว่างพื้นที่ต้นน้ำและปลายน้ำรอบละ 3 วัน และรับปากว่าจะหยุดสูบน้ำทำนาก็ต่อเมื่อข้าวที่ต้องการใช้น้ำนั้นสามารถรอดได้้ และยืนยันว่าหากข้าวยังไม่รอดตายก็จะสูบน้ำต่อไป

พื้นที่อำเภอดอนเจดีย์และอำเภอเมือง จ.สุพรรณบุรี กำลังประสบปัญหาภัยแล้งในขณะนี้ รับน้ำจากคลองกระเสียวท่าระกำและแม่น้ำท่าจีนที่ระบายผ่านประตูระบายน้ำสามชุกเข้าคลองหนึ่งขวาและสองขวา นายยศดนัย น้อยแก้ว ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุกให้ข้อมูลว่า วันนี้ (16 ก.ค.) ส่งน้ำเข้าคลองหนึ่งขวาและสองขวาประมาณ 2 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้น หลังจากมีมติจากคณะรัฐมนตรีลดการระบายน้ำลงในเวลาเที่ยงคืนของวันนี้ ชลประทานสามชุกก็จะปิดบานประตูระบายน้ำซึ่งจะหยุดน้ำเข้าคลองทั้งสองสาย

ปัญหาสำคัญหลังหยุดน้ำเข้าคลองหนึ่งขวาและสองขวาคือ พื้นที่การเกษตรกว่า 1 แสนไร่ก็จะได้รับผลกระทบ และในส่วนของการประปาด้วยที่อาจคลาดแคลนน้ำดิบ
 
"วันที่ 17 ก.ค.เราจะประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรงดการใช้น้ำเพื่อการเกษตรโดยสิ้นเชิงตามมติครม.ให้งดการส่งน้ำเพื่อการเกษตร ส่วนเราจะได้รับน้ำเท่าไหร่ก็จะต้องรอคำสั่งจากส่วนกลาง"  ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จ.สุพรรณบุรี กล่าว

ขณะที่ในวันนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ทำการบินสำรวจพื้นที่ทำฝนเทียมใน อ.สามชุก อ.ดอนเจดีย์ อ.อู่ทอง และ อ.เมือง จากการสำรวจพบว่ามีโอกาสทำฝนหลวง แต่ต้องขึ้นอยู่กับความชื้นและความเร็วลม การบินสำรวจฝนหลวงทำให้ชาวนาหลายคนมีความหวังว่าฝนอาจจะตกในพื้นที่ในเร็ววัน ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้ก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่มีการทำฝนหลวงแต่ปริมาณฝนที่ตกลงมาในระดับปานกลางก็พอที่จะช่วยให้ข้าวนาปีในบางพื้นที่ได้


กลับขึ้นด้านบน