ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษาคดีไร่ส้ม บ่ายวันนี้

ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษาคดีไร่ส้ม บ่ายวันนี้

ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษาคดีไร่ส้ม บ่ายวันนี้

รูปข่าว : ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษาคดีไร่ส้ม บ่ายวันนี้

ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษาคดีไร่ส้ม บ่ายวันนี้ ช่วงบ่ายวันนี้ (17 ก.ค.2558) ศาลปกครองสูงสุดนัดอ่านคำพิพากษาคดี บริษัทไร่ส้ม ฟ้อง บริษัท อสมท.จำกัดมหาชน ให้คืนเงินค่าโฆษณาเกินเวลาร่วมผลิตรายการ "คุยคุ้ยข่าว" กว่า 55 ล้านบาท สำหรับคดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้น มีคำพิพากษาว่า ทั้ง 2 ฝ่ายมีการโฆษณาเกินเวลาจริง และมีเจ้าหน้าที่ของ อสมท รู้เห็น

คดีนี้บริษัท ไร่ส้ม จำกัด ซึ่งมีนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา เป็นเจ้าของ ได้ยื่นฟ้องบริษัท อสมท.จำกัด มหาชน ให้ชำระเงินค่าโฆษณาเกินส่วนแบ่ง ตามเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัดส่วน 50 ต่อ 50 และไม่ให้ส่วนลดทางการค้า ร้อยละ 30 ตามข้อสัญญา รวมเป็นเงินกว่า 55 ล้านบาท และคิดดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี

สำหรับข้อพิพาทระหว่างบริษัทไร่ส้ม กับ อสมท.ศาลปกครองชั้นต้น มีคำพิพากษาว่าทั้ง 2 ฝ่ายมีการโฆษณาเกินเวลาจริง และมีเจ้าหน้าที่ของ อสมท.รู้เห็นในการจัดใบคิวโฆษณาที่บริษัท ไร่ส้ม จะปิดคิวโฆษณาที่เกิน จึงถือว่าเป็นความบกพร่องของบริษัท อสมท.ที่ไม่ดำเนินการตรวจสอบ จึงเห็นควรให้บริษัท อสมท.คืนเงินค่าโฆษณาส่วนเกินที่ยังไม่ได้หักลด ตามสัญญาให้บริษัทไร่ส้ม

ในการตรวจสอบระหว่างการต่อสู้คดี พบว่าบริษัท อสมท.ได้โฆษณาล้ำเข้าไปในเวลาของบริษัท ไร่ส้ม ในการร่วมผลิตรายการ "คุยคุ้ยข่าว" ระหว่างปี 2547-2549 วันละ 1 นาที 15 วินาที ซึ่ง อสมท.จะต้องชดใช้เงิน 253,255 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีด้วย รวมเป็นเงินที่บริษัท อสมท.จะต้องจ่ายคืนให้บริษัท ไร่ส้ม ทั้งสิ้น 55,774,019  บาท


กลับขึ้นด้านบน