ศาลปกครองสูงสุดสั่ง "อสมท." ไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาเกินเวลากว่า 55 ล้านบาทให้ "บ.ไร่ส้ม"

ศาลปกครองสูงสุดสั่ง "อสมท." ไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาเกินเวลากว่า 55 ล้านบาทให้ "บ.ไร่ส้ม"

ศาลปกครองสูงสุดสั่ง "อสมท." ไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาเกินเวลากว่า 55 ล้านบาทให้ "บ.ไร่ส้ม"

รูปข่าว : ศาลปกครองสูงสุดสั่ง "อสมท." ไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาเกินเวลากว่า 55 ล้านบาทให้ "บ.ไร่ส้ม"

ศาลปกครองสูงสุดสั่ง ศาลปกครองสูงสุดอ่านคำพิพากษาคดีที่บริษัทไร่ส้ม จำกัด ยื่นฟ้องบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ให้คืนค่าโฆษณาเกินเวลาเป็นเงินกว่า 55 ล้านบาท จากการร่วมผลิตรายการ "คุยคุ้ยข่าว" โดยศาลพิพากษาว่าบมจ.อสมท.ไม่ต้องจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่บริษัทไร่ส้ม

วันนี้ (17 ก.ค.2558) ศาลปกครองอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีที่บริษัทไร่ส้ม จำกัด ที่มีมีนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา เป็นเจ้าของ ยื่นฟ้องบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นคู่สัญญาผลิตรายการโทรทัศน์ "คุยคุ้ยข่าว" ออกอากาศทางช่อง 9 อสมท. กรณีเรียกเก็บค่าโฆษณาส่วนเกินโดยไม่ให้ส่วนลดทางการค้าร้อยละ 30 ตามข้อสัญญาและค่าโฆษณาที่ บริษัท อสมท.ได้โฆษณาเกินส่วนแบ่งตามเวลาที่ตกลงไว้

ในการตรวจสอบระหว่างการต่อสู้คดี พบว่าบริษัท อสมท.ได้โฆษณาล้ำเข้าไปในเวลาของบริษัท ไร่ส้ม ในการร่วมผลิตรายการ "คุยคุ้ยข่าว" ระหว่างปี 2547-2549 วันละ 1 นาที 15 วินาที ซึ่ง อสมท.จะต้องชดใช้เงิน 253,255 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีด้วย รวมเป็นเงินที่บริษัท อสมท.จะต้องจ่ายคืนให้บริษัท ไร่ส้ม ทั้งสิ้น 55,774,019  บาท

คดีนี้ศาลชั้นต้นศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ อสมท.ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน 55,777,019.14 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี โดยให้ชำระให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด

วันนี้ (17 ก.ค.) ศาลปกครองสูงสุดได้พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นว่าบริษัท อสมท. ไม่ต้องจ่ายค่าส่วนลดค่าโฆษณากว่า 55 ล้านบาทให้แก่บริษัทไร่ส้ม เนื่องจากเห็นว่าที่ผ่านมามีการโฆษณาเกินเวลามาโดยตลอดและบริษัทไร่ส้มไม่ได้ทำหนังสือขอส่วนลดให้ถูกต้อง ดังนั้นที่ผ่านมาที่บริษัทไร่ส้มได้ชำระค่าโฆษณาเมื่อปี 2549 ที่บริษัท อสมท. ได้เรียกเก็บโดยไม่ได้รับส่วนลดทางการค้าร้อยละ 30 ถือว่าถูกต้องแล้ว

ขณะที่นายมนต์อนันต์ เรืองจรัส ทนายความบริษัทไร่ส้ม จำกัด กล่าวว่า รู้สึกผิดหวังกับคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด แต่ก็ต้องยอมรับผลและมองว่าผลคดีที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่น่าจะมีผลกับคดีอาญาและคดีที่ ปปช.กำลังพิจารณา


กลับขึ้นด้านบน