"ดร.เสรี ศุภราทิตย์" วิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้งประจำวันที่ 18 ก.ค.

"ดร.เสรี ศุภราทิตย์" วิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้งประจำวันที่ 18 ก.ค.

"ดร.เสรี ศุภราทิตย์" วิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้งประจำวันที่ 18 ก.ค.

รูปข่าว : "ดร.เสรี ศุภราทิตย์" วิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้งประจำวันที่ 18 ก.ค.

 ดร.เสรี ศุภราทิตย์ แนะให้กรมชลประทานเร่งสำรวจการใช้น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่ 1.4 ล้านไร่เหนือจ.นครสวรรค์ ขึ้นไปจนถึงเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนภูมิพล เพื่อดูว่ามีการใช้นำอย่างไรบ้าง ภาคส่วนไหนใช้น้ำมากหรือน้อย และใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ พฤติกรรมการใช้น้ำเป็นอย่างไร ซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าพื้นที่นี้มีการใช้น้ำมากถึงวันละประมาณ 15.6 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเมื่อเทียบกับพื้นที่ตอนล่าง จ.นครสวรรค์ลงมา ซึ่งมีพื้นที่ 2.6 ล้านไร่ มีการใช้น้ำวันละประมาณ 12.4 ล้านลูกบาศก์เมตร นั่นหมายถึงว่าพื้นที่ตอนล่างนั้นมีพื้นที่มากกว่าแต่ใช้น้ำน้อยกว่า ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้จำเป็นต่อการวางแผนการใช้น้ำเพื่อผลักดันน้ำเค็มของกรมชลประทาน


กลับขึ้นด้านบน