กรมบัญชีกลางระดม 18 กองทุน 13,400 ล้านบาท ช่วยเกษตรกรช่วงภัยแล้ง

กรมบัญชีกลางระดม 18 กองทุน 13,400 ล้านบาท ช่วยเกษตรกรช่วงภัยแล้ง

กรมบัญชีกลางระดม 18 กองทุน 13,400 ล้านบาท ช่วยเกษตรกรช่วงภัยแล้ง

รูปข่าว : กรมบัญชีกลางระดม 18 กองทุน 13,400 ล้านบาท ช่วยเกษตรกรช่วงภัยแล้ง

กรมบัญชีกลางระดม 18 กองทุน 13,400 ล้านบาท ช่วยเกษตรกรช่วงภัยแล้ง การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ (21 ก.ค.2558) มีวาระเร่งด่วนในการแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยกรมบัญชีกลางเตรียมดึงงบประมาณจากกองทุนหมุนเวียนเกษตรกรวงเงิน 13,400 ล้านบาท มาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่าได้ส่งหนังสือเวียนไปยังกองทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร 18 กองทุนเพื่อขอให้กำหนดแนวทางสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร ในจำนวนนี้ 10 กองทุนมีหลักเกณฑ์ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผ่านการขยายเวลาชำระหนี้หรืองดเก็บดอกเบี้ยและค่าปรับ ซึ่งคาดว่าจะมีเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ 100,000 คน คิดเป็นมูลหนี้รวม 12,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีอีก 2 กองทุน ที่ให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเดิมและจัดหาแหล่งน้ำเป็นเงินรวม 380 ล้านบาท และกองทุนที่สนับสนุนปัจจัยการผลิตมี 6 กองทุน วงเงิน 1,240 ล้านบาท

นอกจากนี้ ครม.ยังเตรียมพิจารณาเห็นชอบจัดตั้ง "โครงการปันน้ำดื่ม เพื่อพี่น้องไทย ประสบภัยแล้ง" เพื่อสนับสนุนแนวทางตามพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแจกจ่าย ใน 53 จังหวัดที่ประสบภัยแล้ง โดยจะเปิดรับน้ำเพื่อการบริโภค ทั้งน้ำดื่มสะอาด เครื่องกรองน้ำ อุปกรณ์ทำน้ำสะอาด หรือเงินสด ผ่านเปิดบัญชีธนาคารเฉพาะกิจ เพื่อรับบริจาคโดยตรง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้นำไปจัดสรรให้สอดคล้องกับพื้นที่ภัยแล้ง ส่วนจุดติดตั้งน้ำดื่ม 53 จังหวัด จะอยู่ที่ศูนย์น้ำดื่มเพื่ออุปโภคบริโภค พระราชทาน ที่โรงเรียนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ และนำรถผลิตน้ำดื่มไปแจกจ่ายในพื้นที่ 122 แห่ง

 


กลับขึ้นด้านบน