เกษตรกร 2 อำเภอใน จ.อุทัยธานี แย่งสูบน้ำจากแก้มลิง

เกษตรกร 2 อำเภอใน จ.อุทัยธานี แย่งสูบน้ำจากแก้มลิง

เกษตรกร 2 อำเภอใน จ.อุทัยธานี แย่งสูบน้ำจากแก้มลิง

รูปข่าว : เกษตรกร 2 อำเภอใน จ.อุทัยธานี แย่งสูบน้ำจากแก้มลิง

เกษตรกร 2 อำเภอใน จ.อุทัยธานี แย่งสูบน้ำจากแก้มลิง เกษตรกรในพื้นที่ 2 อำเภอของ จ.อุทัยธานี เกิดความขัดแย้งกรณีแย่งน้ำจากแก้มลิงเขาขี้ฝอย ต.เขาขี้ฝอย อ.ทัพทัน เพื่อนำมาใช้ในการเกษตร ทำให้ทางจังหวัดต้องเข้าไกล่เกลี่ยเพื่อแบ่งปันน้ำ ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษทำฝนเทียมเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ จ.นครสวรรค์

นายเรวัต อัมพวานนท์ ปลัดจังหวัดอุทัยธานี พร้อมชลประทาน จ.อุทัยธานี นายอำเภอทัพทันและนายอำเภอเมืองอุทัยธานี ร่วมกันเข้าไกล่เกลี่ยและหาข้อตกลงร่วมระหว่างชาวนาในพื้นที่ ต.ทุ่งใหญ่ อ.เมือง และกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระชังในพื้นที่ ต.เขาขี้ฝอย ต.หนองหญ้าปล้อง อ.ทัพทัน ที่มีปัญหาแย่งใช้น้ำจากแก้มลิงเขาขี้ฝอย

ก่อนหน้านี้ ชลประทานจังหวัดอุทัยธานีได้เปิดให้ใช้น้ำจากแก้มลิงธรรมชาติเขาขี้ฝอยเพื่อการทำนาได้ 200,000 ลูกบาศก์เมตร แก่พื้นที่โดยรอบ อ.ทัพทัน และ อ.เมือง ประมาณ 3,000 ไร่ แต่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ จึงเกิดการขัดแย้งแย่งสูบน้ำ ทำให้ปลัดจังหวัดอุทัยธานี ชลประทานจังหวัดและนายอำเภอทั้ง 2 อำเภอ ต้องลงไปยุติความขัดแย้ง โดยตกลงสำรวจปริมาณน้ำที่เหลือในแก้มลิง พร้อมตั้งกรรมการผู้ดูแลน้ำจากประชาชนทั้งสองฝ่ายและแบ่งน้ำให้ใช้ประโยชน์ในปริมาณเท่าๆกัน ทำให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความพอใจ

ขณะที่ศูนย์ฝนหลวงพิเศษนครสวรรค์ นำเครื่องบินกาซ่าจำนวน 2 ลำและเครื่องบินคาราแวน จำนวน 2 ลำ พร้อมด้วยสารฝนหลวงจำนวน 3.4 ตัน โดยมีพื้นที่เป้าหมายได้แก่ พื้นที่ลุ่มรับน้ำเจ้าพระยา พื้นที่ลุ่มรับน้ำป่าสักชลสิทธิ์และพื้นที่ทางการเกษตร จ.นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี เพชรบูรณ์ตอนล่างและพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนร่มเกล้า

จากการตรวจสอบสภาพอากาศ พบว่ามีความเหมาะสมเป็นอย่างมาก จึงได้ขึ้นบินทำฝนหลวงโจมตีกลุ่มก้อนเมฆฝนในพื้นที่เป้าหมายเพื่อเร่งให้มีฝนตกมากขึ้นและยาวนานขึ้น อย่างไรก็ตามจนถึงตลอดสิ้นเดือนกรกฎาคม 2558 ปริมาณฝนมีแนวโน้มที่จะตกเพิ่มมากขึ้น โดยนายรัฐกร วรุณสุขะศิริ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ เปิดเผยว่า ผลการปฏิบัติการฝนหลวงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-19 ก.ค. 2558 ขึ้นทำฝนหลวงไปแล้ว 268 เที่ยวบิน ใช้สารฝนหลวง 211 ตัน

ภายหลังมติคณะรัฐมนตรีที่ขอให้ชาวนาหยุดสูบน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค ทำให้ 3 ตำบลใน จ.นครสวรรค์ ต้องหยุดสูบน้ำจากแม่น้ำปิง โดยตัวแทนชาวบ้านเผยว่าจะหยุดสูบน้ำ 15 วัน หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายจะขอสูบน้ำต่อ

ซึ่งชาวนา ต.ท่างิ้ว, ต.หูกวาง และ ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ทยอยขนเครื่องมือและอุปกรณ์การสูบน้ำขึ้นจากปากคลองตั้วเกา บริเวณริมแม่น้ำปิง หลังมีความเห็นของผู้นำหมู่บ้านทั้ง 3 ตำบลให้ยุติการสูบน้ำเข้าเยียวยานาข้าวในพื้นที่หลังจากมติคณะรัฐมนตรีร้องขอให้ยุติสูบน้ำเพื่อการเกษตร เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2558

ส่วนนาข้าวที่กำลังขาดแคลนน้ำกว่า 15,000 ไร่ในขณะนี้ควรต้องปล่อยให้ขาดน้ำไปสักระยะก่อน ซึ่งหลังจากนี้อีก 15 วันหากไม่มีฝนตกลงมาคลี่คลายสถานการณ์ภัยแล้ง ชาวนาทั้ง 3 ตำบลจะขอกลับมาสูบน้ำเยียวยาต้นข้าวอีกครั้ง


กลับขึ้นด้านบน