เสนอตั้งกรรมการสอบอัยการสูงสุดถอนฟ้องพระธัมมชโย

เสนอตั้งกรรมการสอบอัยการสูงสุดถอนฟ้องพระธัมมชโย

เสนอตั้งกรรมการสอบอัยการสูงสุดถอนฟ้องพระธัมมชโย

รูปข่าว : เสนอตั้งกรรมการสอบอัยการสูงสุดถอนฟ้องพระธัมมชโย

เสนอตั้งกรรมการสอบอัยการสูงสุดถอนฟ้องพระธัมมชโย ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอให้นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ตั้งคณะทำงานร่วมฝ่ายคฤหัสถ์และบรรพชิต พิจารณากรณีปาราชิกของเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายกรณีซื้อที่ดินวัดเป็นชื่อตัวเอง พร้อมขอให้ตั้งกรรมการตรวจสอบอดีตอัยการสูงสุดที่สั่งถอนฟ้องกรณีดังกล่าวว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไ

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงผลการตรวจสอบกรณีพระสุวิทย์ ธีรธัมโม หรือพระพุทธะอิสระ เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย จ.นครปฐม และนางวิรังรอง ทัพพะรังสี ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศ (มปปท.) ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีที่อัยการสูงสุดในขณะนั้น มีคำสั่งถอนฟ้องคดีที่พระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ถูกฟ้องคดีต่อศาลอาญาในความผิดเกี่ยวกับการลงชื่อตนเองเป็นเจ้าของในการซื้อขายที่ดินเมื่อปี 2549

โดยกรณีดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่า การลงชื่อซื้อขายที่ดินในนามตนเองของพระธัมมชโย เข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ แม้ต่อมาจะมีการคืนทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นของวัด แต่ก็ล่วงเลยไปถึง 7 ปี เป็นเพียงการพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดเท่านั้น ถือว่าการกระทำครบองค์ประกอบความผิด

ดังนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงมีหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ให้พิจารณาตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานพิจารณาว่าการที่อัยการสูงสุดในขณะนั้นมีคำสั่งให้ถอนฟ้อง เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

ส่วนข้อร้องเรียนกรณีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะเลขาธิการมหาเถรสมาคม ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่บรรจุวาระการประชุมเกี่ยวกับการปาราชิกของพระธัมมชโย ซึ่งผู้ร้องเรียนระบุว่าไม่เป็นไปตามพระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราช

ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่า พระลิขิตของสมเด็จพระสังฆราชถือว่าเป็นกฎหมายตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการให้เป็นไปตามพระลิขิต แต่ไม่ได้มีการดำเนินการ ถือได้ว่าละเลยไม่ใส่ใจต่อการประพฤติผิดพระธรรมวินัยของพระสงฆ์บางรูป จึงมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. เพื่อขอให้ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 44 ตั้งคณะกรรมการร่วม 2 ฝ่าย ประกอบด้วยฝ่ายคฤหัสถ์และบรรพชิต เพื่อศึกษาประเด็นทางพระธรรมวินัยที่ยังไม่ได้ข้อยุติและพระธรรมชโยต้องอาบัติปาราชิกตามพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราชหรือไม่

สำหรับคณะทำงานการตรวจสอบ ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าอาจประกอบด้วยพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนา ผู้แทนจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติและผู้แทนจากสำนักนายกรัฐมนตรี


กลับขึ้นด้านบน