จับตาวาระประชุมครม.แนวทางเยียวยาภัยแล้ง สมช.เตรียมรายงานติดตามชาวอุยเกอร์ในจีน

จับตาวาระประชุมครม.แนวทางเยียวยาภัยแล้ง สมช.เตรียมรายงานติดตามชาวอุยเกอร์ในจีน

จับตาวาระประชุมครม.แนวทางเยียวยาภัยแล้ง สมช.เตรียมรายงานติดตามชาวอุยเกอร์ในจีน

รูปข่าว : จับตาวาระประชุมครม.แนวทางเยียวยาภัยแล้ง สมช.เตรียมรายงานติดตามชาวอุยเกอร์ในจีน

จับตาวาระประชุมครม.แนวทางเยียวยาภัยแล้ง สมช.เตรียมรายงานติดตามชาวอุยเกอร์ในจีน ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ มีรายงานว่าจะมีการเสนอพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงใน มท.หลายตำแหน่ง วาระพิจารณาสำคัญยังคงเป็นการประเมินและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง โดยเฉพาะวาระการระดมน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคจากส่วนกลางไปยังประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

เวลา 9.00 น.วันนี้ (21 ก.ค.2558) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ วาระสำคัญเป็นการหารือสถานการณ์ภัยแล้งและกำหนดแนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ การประเมินสถานการณ์น้ำจากการรายงานของกรมชลประทาน ซึ่งเตรียมเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนหลักช่วยเหลือเกษตรกรหลังเริ่มมีฝนตกในหลายพื้นที่ รวมถึงการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งโดยสำนักงบประมาณ วาระเร่งด่วนเรื่องการดูแลน้ำกิน-น้ำใช้ให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งด้วยการเปิดรับบริจาคน้ำดื่มจากประชาชนส่วนกลางส่งไปช่วยสมทบในจุดบริการน้ำทั่วประเทศในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพหลักในการระดมความช่วยเหลือในจุดที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ

และมีรายงานว่า การประชุมครม.วันนี้จะมีแนวโน้มความเป็นไปได้ที่กระทรวงมหาดไทยจะเสนอ ครม.รับทราบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลายตำแหน่ง อาทิ นายกฤษดา บุญยราช อธิบดีกรมการปกครอง ไปดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย แทนนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ที่จะเกษียณอายุราชการสิ้นเดือนกันยายนนี้ นายอาทิตย์ บุญญะโสภัต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอธิบดีกรมการปกครอง นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นอธิบดีกรมที่ดิน และนายจรินทร์ จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาไทย เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นที่คาดการณ์ว่า นายอนุศิษย์ คุณากร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ จะเข้ารายงานต่อครม. ถึงผลการเดินทางไปประเทศจีน เพื่อหารือกับบุคคลระดับผู้นำในรัฐบาลจีน ถึงการติดตามการดูแลชาวอุยเกอร์ 100 คนที่ถูกส่งกลับไปยังประเทศจีน

สำหรับมาตรการในการเยียวยาเกษตรกรซึ่งพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรได้รับความเสียหายจากภัยแล้งจะยังไม่มีการกำหนดวงเงินการเยียวยาในที่ประชุมครม.วันนี้ ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะขอหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อให้ได้แนวทางที่ชัดเจนก่อนที่จะมีการผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในการประชุมสัปดาห์ถัดไป

ส่วนภารกิจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เช้าวันนี้ได้เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกในการพิจารณาคำขออนุญาตของทางราชการในโอกาสที่พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ หรือว่ากฎหมายกำหนดขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตและการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมรับคำขออนุญาต ณ จุดเดียวจะมีผลบังคับใช้ในวันนี้


กลับขึ้นด้านบน