"ดร.เสรี ศุภราทิตย์" วิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้งประจำวันที่ 21 ก.ค. : แนวทางปันส่วนน้ำกรมชลประทาน

"ดร.เสรี ศุภราทิตย์" วิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้งประจำวันที่ 21 ก.ค. : แนวทางปันส่วนน้ำกรมชลประทาน

"ดร.เสรี ศุภราทิตย์" วิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้งประจำวันที่ 21 ก.ค. : แนวทางปันส่วนน้ำกรมชลประทาน

รูปข่าว : "ดร.เสรี ศุภราทิตย์" วิเคราะห์สถานการณ์ภัยแล้งประจำวันที่ 21 ก.ค. : แนวทางปันส่วนน้ำกรมชลประทาน

จากมาตรการงดสูบน้ำเด็ดขาดตลอด 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนั้นก็หมายถึงยังมีน้ำเหลือพอให้กับชาวนาในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างได้ ขณะที่รองอธิบดีกรมชลประทาน ระบุว่าพื้นที่แรกที่จะได้รับการช่วยเหลือก่อน คือพื้นที่นาข้าวที่กำลังตั้งท้องอยู่ตั้งแต่ 8 สัปดาห์ขึ้นไป ซึ่งเป็นช่วงที่ข้าวต้องการน้ำมาก ถ้าเกิดความขาดแคลนก็ขอให้แจ้งที่ผู้ว่าราชการจังหวัด กรมชลประทานก็จะจัดส่งน้ำไปช่วยเหลือให้ และหากพื้นที่ไหนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือก็ให้ทำเรื่องร้องเรียนไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เพื่อที่จะได้มีการดำเนินการช่วยเหลือต่อไป


กลับขึ้นด้านบน