เดินหน้าจัดระเบียบเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ ผลักดันเป็นมรดกโลก

เดินหน้าจัดระเบียบเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ ผลักดันเป็นมรดกโลก

เดินหน้าจัดระเบียบเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ ผลักดันเป็นมรดกโลก

รูปข่าว : เดินหน้าจัดระเบียบเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ ผลักดันเป็นมรดกโลก

เดินหน้าจัดระเบียบเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ ผลักดันเป็นมรดกโลก เทศบาลนครเชียงใหม่เดินหน้าผลักดันเขตเมืองเก่า นครหลวงล้านนา ให้เป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งมีจุดเด่นที่เป็นเมืองประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 700 ปี โดยเน้นควบคุม 3 เรื่องหลัก พร้อมส่งคณะกรรมการลงพื้นที่สำรวจ

ภายหลังที่ยูเนสโกมีมติรับรองอนุสรณ์สถาน สถานที่ต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ นครหลวงล้านนา เข้าอยู่ในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นของมรดกโลกตามที่ประเทศไทยเสนอ

ล่าสุด จ.เชียงใหม่ ออกเทศบัญญัติกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเมืองเก่าหรือเขตคูเมือง เน้นควบคุม 3 เรื่องหลัก ได้แก่ อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ปลูกสร้างใหม่จะต้องมีความสูงไม่เกิน 12 เมตร ต้องแสดงเอกลักษณ์ของอาคารล้านนาและจะต้องใช้สีเอิร์ทโทน คือ สีขาว สีครีมและสีน้ำตาล ส่วนอาคารที่มีอยู่เดิมจะใช้วิธีการขอความร่วมมือให้ปรับปรุงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จะมีการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินทั้งหมด เริ่มจากถนนพระปกเกล้า ถนนราชดำเนิน รวมทั้งถนนสายต่างๆในเขตเมืองเก่า

นอกจากนี้ยังปรับปรุงพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ทั้งการสนับสนุนการใช้รถจักรยานในเขตเมืองเก่าและปรับปรุงรถบริการสาธารณะให้สามารถนำจักรยานขึ้นไปด้วย ห้ามนำรถบัสขนาดใหญ่เข้าในเขตเมืองเก่า พร้อมทั้งจัดระเบียบและโซนนิ่งสถานบริการในเขตเมืองเก่าด้วย โดยสถานที่ที่ถูกนำเสนอในเชียงใหม่ประกอบด้วย เวียงกุมกาม วัดเจ็ดยอด วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารและเขตคูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งคณะกรรมการได้ลงพื้นที่สำรวจเป็นระยะ


กลับขึ้นด้านบน