คพ.เตือน 11 แหล่งน้ำไม่ควรใช้เล่นสงกรานต์-คูเมืองเชียงใหม่เล่นน้ำได้

คพ.เตือน 11 แหล่งน้ำไม่ควรใช้เล่นสงกรานต์-คูเมืองเชียงใหม่เล่นน้ำได้

คพ.เตือน 11 แหล่งน้ำไม่ควรใช้เล่นสงกรานต์-คูเมืองเชียงใหม่เล่นน้ำได้

รูปข่าว : คพ.เตือน 11 แหล่งน้ำไม่ควรใช้เล่นสงกรานต์-คูเมืองเชียงใหม่เล่นน้ำได้

คพ.เตือน 11 แหล่งน้ำไม่ควรใช้เล่นสงกรานต์-คูเมืองเชียงใหม่เล่นน้ำได้ กรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ พบ 11 แหล่งน้ำมีการปนเปื้อนสิ่งสกปรกสูงและไม่ควรนำมาใช้เล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขณะที่น้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่อยู่ในระดับพอใช้ สามารถใช้เล่นน้ำสงกรานต์ได้ แต่ควรระวังไม่ให้ปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย หรือสัมผัสกับบาดแผลภายนอกร่างกาย

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่าจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในช่วงเดือนมกราคม–มีนาคม 2558 พบว่าแหล่งน้ำที่มีการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกสูง (ใช้แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มในแหล่งน้ำที่มีค่ามากกว่า 4,000 หน่วย เป็นตัวชี้วัด) และไม่ควรนำน้ำมาใช้ในการเล่นสาดน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ แม่น้ำยม บริเวณ อ.เมือง จ.สุโขทัย (17,000 – 24,000 หน่วย), กว๊านพะเยา บริเวณ อ.เมือง  จ.พะเยา (7,000 หน่วย), แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (30,000 หน่วย), แม่น้ำเลย บริเวณ อ.เมือง จ.เลย (15,000 หน่วย), แม่น้ำลำปาว บริเวณ อ.กมลาไสย  จ.กาฬสินธุ์ (16,000 หน่วย) อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ (5,400 หน่วย), แม่น้ำเสียว บริเวณ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด (24,000 หน่วย), แม่น้ำชุมพร บริเวณ อ.เมือง จ.ชุมพร (35,000 หน่วย), แม่น้ำปากพนัง บริเวณ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (92,000 หน่วย), แม่น้ำตาปี บริเวณ อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี (16,000 หน่วย), แม่น้ำปัตตานี บริเวณอ.เมือง จ.ปัตตานี (16,000 หน่วย) และทะเลหลวง บริเวณอ.ปากพะยูน จ.พัทลุง (24,000 หน่วย)

ส่วนการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำรอบบริเวณคูเมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2558 จำนวน 10 จุด พบว่า 8 จุดที่ตรวจเก็บตัวอย่างมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์พอใช้  และอีก 2 จุด มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม ได้แก่ด้านทิศตะวันตก บริเวณหน้าโรงพยาบาลเชียงใหม่-ราม และด้านทิศเหนือบริเวณหน้าศูนยค์อมพิวเตอร์ ซิตี้ จ.เชียงใหม่ โดยคุณภาพน้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่สามารถใช้เล่นน้ำหรือสาดน้ำได้ตามปกติ แต่ต้องระมัดระวังไม่ให้ปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกาย หรือสัมผัสกับบาดแผลภายนอกร่างกาย

ทั้งนี้ หลักการสังเกตสภาพน้ำและบริเวณโดยรอบแหล่งน้ำเบื้องต้นในกรณีประชาชนที่ไช้น้ำแม่น้ำ คลอง บึง มาเล่นสงกรานต์ ได้แก่ สีของน้ำตามธรรมชาติควรเป็นสีน้ำตาล หรือเขียวใส ไม่มีกลิ่นของน้ำที่ผิดปกติ เช่น กลิ่นน้ำมัน กลิ่นเหม็นเน่า กลิ่นอาหาร หรือกลิ่นที่ทำก่อให้เกิดอาการคลื่นไส้ วิงเวียน และไม่พบสิ่งแปลกปลอมจากกิจกรรมของมนุษย์ในน้ำ เช่น คราบน้ำมัน เศษอาหาร ขยะ หรือสิ่งเน่าเสียต่างๆ รวมถึงไม่พบสิ่งแวดล้อมโดยรอบแหล่งน้ำ เช่น มีท่อระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน หรือชุมชน พืชน้ำและต้นไม้ริมตลิ่งมีสภาพแห้งตายและเหี่ยวเฉา

นายวิเชียร ยังฝากถึงประชาชนให้มีความระวังระวังในการเล่นน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้  และควรระวังส่วนที่เป็นทางเข้าสู่ร่างกาย เช่น ตา หู จมูก ปาก โดยเฉพาะเมื่อเล่นน้ำเสร็จควรอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย หรือขณะเล่นน้ำถ้าเกิดอาการผิดปกติของร่างกาย เช่น ระคายเคืองผิวหนัง เกิดเม็ดผื่นคัน ควรหยุดเล่นและทำความสะอาดบริเวณดังกล่าว


กลับขึ้นด้านบน